کودک و نوجوان

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2695 ۰۱/۳۰ - ۰۴/۰۲ نمایشگاه مادر و نوزاد-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2953 ۰۴/۱۱ - ۰۴/۱۵ هشتمین نمایشگاه بزرگ بازی و اسباب بازی - سالن حجاب (کانون پرورش فکری) ۹۷ تقویم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نمایشگاه سالن حجاب)
2863 ۰۵/۰۹ - ۰۵/۱۲ نمایشگاه تخصصی مادر کودک نوزاد اسباب بازی تجهیزات کمک آموزشی و ورزشی- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2709 ۰۵/۲۴ - ۰۵/۲۷ نهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2922 ۰۸/۲۲ - ۰۸/۲۵ دومین نمایشگاه تخصصی مادر،سیسمونی و کودک– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی