فرش و موکت

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2887 ۰۴/۰۷ - ۰۴/۱۱ دهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2711 ۰۶/۰۳ - ۰۶/۰۹ بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2713 ۰۶/۱۵ - ۰۶/۱۸ دهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2871 ۰۹/۰۶ - ۰۹/۰۹ نمایشگاه تخصصی فرش دستباف- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2831 ۰۹/۲۲ - ۰۹/۲۷ بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی - صادراتی فرش دستباف (Carpex) - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2937 ۱۰/۲۴ - ۱۰/۲۸ هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت، و کفپوش ها – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2792 ۱۱/۲۳ - ۱۱/۲۸ نمایشگاه فرش دستباف-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی