صنایع دریایی و هوایی

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2643 ۰۳/۲۹ - ۰۳/۳۱ اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی قایق- جت اسکی، غواصی و تجهیزات وابسته - BOAT EXPO-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2644 ۰۳/۲۹ - ۰۳/۳۱ اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی پارک های آبی -سرمایه گذاری، طراحی ، ساخت و تجهیزات وابسته -WATER PARK EXPO-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2736 ۱۰/۰۳ - ۱۰/۰۶ دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنایع دریایی ایران- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز