بازرگانی

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2666 ۰۴/۱۹ - ۰۴/۲۲ اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی استارت آپ (کسب و کار)-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2757 ۰۷/۰۳ - ۰۷/۰۶ نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2828 ۰۸/۳۰ - ۰۹/۰۲ اولین نماشگاه صنایع خلاق - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2930 ۰۹/۲۱ - ۰۹/۲۴ اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران و کالاهای استاندارد– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2739 ۱۰/۱۲ - ۱۰/۱۵ دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز