شرکت کارا پیشگامان امید مادستان

09187003357

رویدادهای این برگزارکننده

سپتامبر 2022
10 شهریور - 08 مهر 1401

دوشنبه28شهریور(شهریور 28)17:00پنجشنبه31(شهریور 31)22:00نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، مواد اولیه، چاپ و بسته بندی و تجهیزات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، مواد اولیه، چاپ و بسته بندی و تجهیزات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

X