شرکت نمایشگاه‌ های بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

024-33414001

رویدادهای این برگزارکننده

سپتامبر 2022
10 شهریور - 08 مهر 1401

یکشنبه27شهریورجمعه01مهرفروش پاییزه و عرضه مستقیم کالا-زنجان 1401فروش پاییزه و عرضه مستقیم کالا-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

یکشنبه27شهریورجمعه01مهرتوانمندی های اصناف استان زنجان-زنجان 1401توانمندی های اصناف استان زنجان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

اکتبر 2022
09 مهر - 09 آبان 1401

سه شنبه03آبان(آبان 3)16:00جمعه06(آبان 6)21:00نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری و تجهیزات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری و تجهیزات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه03آبان(آبان 3)16:00جمعه06(آبان 6)21:00نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات و آبزیان، ماهیگیری صنایع وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات و آبزیان، ماهیگیری صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه03آبان(آبان 3)16:00جمعه06(آبان 6)21:00نمایشگاه تخصصی گلخانه ها، ادوات باغبانی، نهاده ها، سم، کود، بذر و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی گلخانه ها، ادوات باغبانی، نهاده ها، سم، کود، بذر و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

نوامبر 2022
10 آبان - 09 آذر 1401

دوشنبه30آبان(آبان 30)16:00جمعه04آذر(آذر 4)21:00نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت، کفپوش و تجهیزات دکوراتیو-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت، کفپوش و تجهیزات دکوراتیو-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه30آبان(آبان 30)16:00جمعه04آذر(آذر 4)21:00نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغ های تزئینی و نورپردازی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغ های تزئینی و نورپردازی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجان 1401جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجان 1401نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دسامبر 2022
10 آذر - 10 دی 1401

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجان 1401جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجان 1401نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه16آذر(آذر 16)16:00جمعه18(آذر 18)21:00نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار استان زنجان-زنجان 1401نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار استان زنجان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه23آذر(آذر 23)16:00یکشنبه27(آذر 27)21:00جشنواره فرهنگی و آیین های شب یلدا-زنجان 1401جشنواره فرهنگی و آیین های شب یلدا-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

X