شرکت فرانگران آرمانگر کادوس

09116184147

رویدادهای این برگزارکننده

اکتبر 2022
09 مهر - 09 آبان 1401

دوشنبه18مهر(مهر 18)16:00جمعه22(مهر 22)21:00نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات زوج های جوان-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات زوج های جوان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه18مهر(مهر 18)16:00جمعه22(مهر 22)21:00نمایشگاه تخصصی بدلیجات و زیورآلات و سنگ های قیمتی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی بدلیجات و زیورآلات و سنگ های قیمتی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دسامبر 2022
10 آذر - 10 دی 1401

دوشنبه05دی(دی 5)16:00جمعه09(دی 9)21:00نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه و خدمات وابسته (بدون مبلمان)-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه و خدمات وابسته (بدون مبلمان)-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

X