شرکت روشا رخداد نقش جهان

09131147156

رویدادهای این برگزارکننده

اکتبر 2022
09 مهر - 09 آبان 1401

سه شنبه12مهر(مهر 12)16:00جمعه15(مهر 15)21:00نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات یدکی، حمل و نقل و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات یدکی، حمل و نقل و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه12مهر(مهر 12)16:00جمعه15(مهر 15)21:00نمایشگاه تخصصی موتورسیکلت، دوچرخه، اسکیت و اسکوتر-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی موتورسیکلت، دوچرخه، اسکیت و اسکوتر-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

نوامبر 2022
10 آبان - 09 آذر 1401

سه شنبه24آبان(آبان 24)16:00جمعه27(آبان 27)21:00نمایشگاه تخصصی صنعت شمالغرب کشور-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی صنعت شمالغرب کشور-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه24آبان(آبان 24)16:00جمعه27(آبان 27)21:00نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه24آبان(آبان 24)16:00جمعه27(آبان 27)21:00نمایشگاه ابزارآلات و ماشین های صنعتی و کارگاهی-زنجان 1401نمایشگاه ابزارآلات و ماشین های صنعتی و کارگاهی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه24آبان(آبان 24)16:00جمعه27(آبان 27)21:00نمایشگاه گازهای صنعتی و طبی و صنایع جوش و برش-زنجان 1401نمایشگاه گازهای صنعتی و طبی و صنایع جوش و برش-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

X