شرکت رستاک پادویژن

021-883464455-7

رویدادهای این برگزارکننده

آگوست 2022
10 مرداد - 09 شهریور 1401

سه شنبه25مرداد(مرداد 25)17:00جمعه28(مرداد 28)22:00نمایشگاه تخصصی سنگ های معدنی، تزئینی ماشین آلات و تجهیزات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی سنگ های معدنی، تزئینی ماشین آلات و تجهیزات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه25مرداد(مرداد 25)17:00جمعه28(مرداد 28)22:00نمایشگاه تخصصی معدن، فلزات ریخته گری و متالوژی و فلزات غیر آهنی و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی معدن، فلزات ریخته گری و متالوژی و فلزات غیر آهنی و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه25مرداد(مرداد 25)17:00جمعه28(مرداد 28)22:00نمایشگاه تخصصی ماشین آلات معدنی، راهسازی و عمرانی و صنایع وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی ماشین آلات معدنی، راهسازی و عمرانی و صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

X