جامعه دندانپزشکی ایران

ایران، تهران، کوی نصر، خیابان علیایی غربی پلاک83

رویدادهای این برگزارکننده

جون 2022
11 خرداد - 09 تیر 1401

سه شنبه24خرداد(خرداد 24)10:00جمعه27(خرداد 27)18:00شصت و یکمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران-مرکز همایشهای ایران مال - 1401 - 2022مرکز نمایشگاههای بین المللی ایران مال

X