نمایشگاه بین المللی تبریز

تبریز

رویدادهای این مکان

سپتامبر 2022
10 شهریور - 08 مهر 1401

چهارشنبه09شهریور(شهریور 9)16:00شنبه12(شهریور 12)22:00بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی قطعات یدکی خودرو ایران – تبریز- 1401بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی قطعات یدکی خودرو ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه17شهریور(شهریور 17)16:00یکشنبه20(شهریور 20)22:00هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب ایران – تبریز- 1401هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه17شهریور(شهریور 17)16:00یکشنبه20(شهریور 20)22:00نمایشگاه تخصصی کلاف، روکش و مبلمان ایران – تبریز- 1401نمایشگاه تخصصی کلاف، روکش و مبلمان ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه17شهریور(شهریور 17)16:00یکشنبه20(شهریور 20)22:00یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت برق، مخابرات و صنایع وابسته (انرژی) ایران – تبریز- 1401یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت برق، مخابرات و صنایع وابسته (انرژی) ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه17شهریور(شهریور 17)16:00یکشنبه20(شهریور 20)22:00یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، وتاسیسات آب و فاضلاب و صنایع وابسته ایران – تبریز- 1401یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، وتاسیسات آب و فاضلاب و صنایع وابسته ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه17شهریور(شهریور 17)16:00یکشنبه20(شهریور 20)22:00نمایشگاه تخصصی چراغهای تزئینی ایران – تبریز- 1401نمایشگاه تخصصی چراغهای تزئینی ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

یکشنبه27شهریور(شهریور 27)16:00شنبه02مهر(مهر 2)22:00چهارمین نمایشگاه تخصصی کتابهای آموزشی، کمك آموزشی و لوازم التحریر ایران - تبریز- 1401چهارمین نمایشگاه تخصصی کتابهای آموزشی، کمك آموزشی و لوازم التحریر ایران - تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه07مهر(مهر 7)16:00دوشنبه11(مهر 11)22:00هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب ایران – تبریز- 1401هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

اکتبر 2022
09 مهر - 09 آبان 1401

پنجشنبه07مهر(مهر 7)16:00دوشنبه11(مهر 11)22:00هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب ایران – تبریز- 1401هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه19مهر(مهر 19)16:00جمعه22(مهر 22)22:00بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت خودرو ایران – تبریز- 1401بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت خودرو ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه19مهر(مهر 19)16:00جمعه22(مهر 22)22:00نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت ایران – تبریز- 1401نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه19مهر(مهر 19)16:00جمعه22(مهر 22)22:00دومین نمایشگاه تخصصی اتو شو و آفرود ایران – تبریز- 1401دومین نمایشگاه تخصصی اتو شو و آفرود ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

دوشنبه02آبان(آبان 2)16:00جمعه06(آبان 6)22:00دهمین نمایشگاه تخصصی نوآوری و فناوری ربع رشیدی ایران – تبریز- 1401دهمین نمایشگاه تخصصی نوآوری و فناوری ربع رشیدی ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

دوشنبه02آبان(آبان 2)16:00جمعه06(آبان 6)22:00بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی کامپیوتر، الکترونیك، تجارت الکترونیك، تجهیزات ایمنی و موبایل ایران - تبریز- 1401بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی کامپیوتر، الکترونیك، تجارت الکترونیك، تجهیزات ایمنی و موبایل ایران - تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

دوشنبه02آبان(آبان 2)16:00جمعه06(آبان 6)22:00نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی سیستمهای صوتی، تصویری، عکاسی و فیلمبرداری ایران – تبریز- 1401نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی سیستمهای صوتی، تصویری، عکاسی و فیلمبرداری ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

دوشنبه02آبان(آبان 2)16:00جمعه06(آبان 6)22:00دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیرهای ایران – تبریز- 1401دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیرهای ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

نوامبر 2022
10 آبان - 09 آذر 1401

دوشنبه16آبان(آبان 16)16:00جمعه20(آبان 20)22:00دوازدهمین نمایشگاه تخصصی چوب، خانه و مبلمان مدرن ایران – تبریز- 1401دوازدهمین نمایشگاه تخصصی چوب، خانه و مبلمان مدرن ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه08آذر(آذر 8)16:00جمعه11(آذر 11)22:00نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و تاسیسات (2) ایران - تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و تاسیسات (2) ایران - تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه08آذر(آذر 8)16:00جمعه11(آذر 11)22:00نمایشگاه بین المللی تخصصی درب و پنجره و ماشین آلات مربوطه ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تخصصی درب و پنجره و ماشین آلات مربوطه ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

دسامبر 2022
10 آذر - 10 دی 1401

سه شنبه08آذر(آذر 8)16:00جمعه11(آذر 11)22:00نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و تاسیسات (2) ایران - تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و تاسیسات (2) ایران - تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه08آذر(آذر 8)16:00جمعه11(آذر 11)22:00نمایشگاه بین المللی تخصصی درب و پنجره و ماشین آلات مربوطه ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تخصصی درب و پنجره و ماشین آلات مربوطه ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه24آذر(آذر 24)16:00سه شنبه29(آذر 29)22:00نمایشگاه تخصصی هدایا و سوغات ایران – تبریز- 1401نمایشگاه تخصصی هدایا و سوغات ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه24آذر(آذر 24)16:00سه شنبه29(آذر 29)22:00نمایشگاه تخصصی حفظ سنتهای ملی یلدا ایران – تبریز- 1401نمایشگاه تخصصی حفظ سنتهای ملی یلدا ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه24آذر(آذر 24)16:00سه شنبه29(آذر 29)22:00چهارمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ و فروش اقساطی کالای ایران – تبریز- 1401چهارمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ و فروش اقساطی کالای ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

شنبه10دی(دی 10)16:00چهارشنبه14(دی 14)22:00دهمین نمایشگاه تخصصی نوروزی مبلمان ایران – تبریز- 1401دهمین نمایشگاه تخصصی نوروزی مبلمان ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

شنبه10دی(دی 10)16:00چهارشنبه14(دی 14)22:00هفتمین نمایشگاه تخصصی لوستر، لوازم آشپزخانه و دکوراسیون داخلی ایران – تبریز- 1401هفتمین نمایشگاه تخصصی لوستر، لوازم آشپزخانه و دکوراسیون داخلی ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

شنبه10دی(دی 10)16:00چهارشنبه14(دی 14)22:00(نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران – تبریز(پوشاک، پارچه، طراحی لباس و ماشین آلات خیاطی- 1401(نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران – تبریز(پوشاک، پارچه، طراحی لباس و ماشین آلات خیاطی- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

ژانویه 2023
11 دی - 11 بهمن 1401

شنبه10دی(دی 10)16:00چهارشنبه14(دی 14)22:00دهمین نمایشگاه تخصصی نوروزی مبلمان ایران – تبریز- 1401دهمین نمایشگاه تخصصی نوروزی مبلمان ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

شنبه10دی(دی 10)16:00چهارشنبه14(دی 14)22:00هفتمین نمایشگاه تخصصی لوستر، لوازم آشپزخانه و دکوراسیون داخلی ایران – تبریز- 1401هفتمین نمایشگاه تخصصی لوستر، لوازم آشپزخانه و دکوراسیون داخلی ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

شنبه10دی(دی 10)16:00چهارشنبه14(دی 14)22:00(نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران – تبریز(پوشاک، پارچه، طراحی لباس و ماشین آلات خیاطی- 1401(نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران – تبریز(پوشاک، پارچه، طراحی لباس و ماشین آلات خیاطی- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

X