نمایشگاه بین المللی تبریز

تبریز

رویدادهای این مکان

می 2022
11 اردیبهشت - 10 خرداد 1401

سه شنبه20اردیبهشت(اردیبهشت 20)16:00شنبه24(اردیبهشت 24)22:00هفتمین نمایشگاه تخصصی جهیزیه و دکوراسیون خانه ایران - تبریز 1401هفتمین نمایشگاه تخصصی جهیزیه و دکوراسیون خانه ایران - تبریز 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه03خرداد(خرداد 3)16:00جمعه06(خرداد 6)22:00بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان ایران - تبریز - 1401بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان ایران - تبریز - 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

جون 2022
11 خرداد - 09 تیر 1401

سه شنبه17خرداد(خرداد 17)16:00جمعه20(خرداد 20)22:00شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت و ماشین آلات ایران - تبریز - 1401شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت و ماشین آلات ایران - تبریز - 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه17خرداد(خرداد 17)16:00شنبه21(خرداد 21)22:00شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی گل وگیاه وگیاهان داروئی ایران تبریز - 1401شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی گل وگیاه وگیاهان داروئی ایران تبریز - 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه17خرداد(خرداد 17)16:00شنبه21(خرداد 21)22:00هجدهمین نمایشگاه تخصصی فضای سبز و تجهیزات گلخانه ای ایران-تبریز- 1401هجدهمین نمایشگاه تخصصی فضای سبز و تجهیزات گلخانه ای ایران-تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه17خرداد(خرداد 17)16:00شنبه21(خرداد 21)22:00نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع دستی ایران-تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع دستی ایران-تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه17خرداد(خرداد 17)16:00شنبه21(خرداد 21)22:00پنجمین نمایشگاه بینالمللی تخصصی فرش دستبافت ایران–تبریز - 1401پنجمین نمایشگاه بینالمللی تخصصی فرش دستبافت ایران–تبریز - 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

یکشنبه29خردادچهارشنبه01تیرنوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته ایران-تبریز - 1401نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته ایران-تبریز - 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

یکشنبه29خردادچهارشنبه01تیربیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی لاستیك، پلاستیك،ماشین- آلات و تجهیزات وابسته (تبریز پلاست ) - 1401بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی لاستیك، پلاستیك،ماشین- آلات و تجهیزات وابسته (تبریز پلاست ) - 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

جولای 2022
10 تیر - 09 مرداد 1401

سه شنبه14تیر(تیر 14)16:00جمعه17(تیر 17)22:00بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران - تبریز - 1401بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران - تبریز - 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه14تیر(تیر 14)16:00جمعه17(تیر 17)22:00بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری ایران – تبریز- 1401بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه14تیر(تیر 14)16:00جمعه17(تیر 17)22:00دومین نمایشگاه تخصصی پرندگان زینتی، حیوانات خانگی و لوازم مصرفی ایران– تبریز- 1401دومین نمایشگاه تخصصی پرندگان زینتی، حیوانات خانگی و لوازم مصرفی ایران– تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه14تیر(تیر 14)16:00جمعه17(تیر 17)22:00پانزدهمین نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری ایران - تبریز- 1401پانزدهمین نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری ایران - تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه22تیر(تیر 22)16:00شنبه25(تیر 25)22:00بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و بسته بندی و صنعت چاپ کشور ایران – تبریز- 1401بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و بسته بندی و صنعت چاپ کشور ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه22تیر(تیر 22)16:00شنبه25(تیر 25)22:00بیست و دومین نمایشگاه بین المللی فرآورده های غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته ایران – تبریز - 1401بیست و دومین نمایشگاه بین المللی فرآورده های غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته ایران – تبریز - 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه22تیر(تیر 22)16:00شنبه25(تیر 25)22:00پانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و ماشین آلات مربوطه ایران – تبریز- 1401پانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و ماشین آلات مربوطه ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه22تیر(تیر 22)16:00شنبه25(تیر 25)22:00هشتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها، مواد اولیه و ماشین آلات ایران – تبریز - 1401هشتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها، مواد اولیه و ماشین آلات ایران – تبریز - 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه22تیر(تیر 22)16:00شنبه25(تیر 25)22:00بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات و بازاریابی ایران–تبریز- 1401بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات و بازاریابی ایران–تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه22تیر(تیر 22)16:00شنبه25(تیر 25)22:00هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ملزومات چرم، کیف و کفش ایران – تبریز- 1401هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ملزومات چرم، کیف و کفش ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه22تیر(تیر 22)16:00شنبه25(تیر 25)22:00بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت کیف و کفش ایران – تبریز- 1401بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت کیف و کفش ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه22تیر(تیر 22)16:00شنبه25(تیر 25)22:00بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات، صنایع و محصولات پوست و چرم ایران – تبریز- 1401بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات، صنایع و محصولات پوست و چرم ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه22تیر(تیر 22)16:00شنبه25(تیر 25)22:00شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی طلا، جواهر، نقره و گوهر سنگ ها ایران- تبریز- 1401شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی طلا، جواهر، نقره و گوهر سنگ ها ایران- تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه04مرداد(مرداد 4)16:00شنبه08(مرداد 8)22:00نوزدهمین نمایشگاه تخصصی معماری داخلی، مبلمان، دکوراسیون ایران – تبریز- 1401نوزدهمین نمایشگاه تخصصی معماری داخلی، مبلمان، دکوراسیون ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

آگوست 2022
10 مرداد - 09 شهریور 1401

سه شنبه25مرداد(مرداد 25)16:00جمعه28(مرداد 28)22:00هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی ایران - تبریز- 1401هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی ایران - تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه25مرداد(مرداد 25)16:00جمعه28(مرداد 28)22:00نخستین نمایشگاه تخصصی صنعتی بین المللی استوک (ماشین آلات کارکرده) کارخانجات ایران – تبریز- 1401نخستین نمایشگاه تخصصی صنعتی بین المللی استوک (ماشین آلات کارکرده) کارخانجات ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه25مرداد(مرداد 25)16:00جمعه28(مرداد 28)22:00چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ایران – تبریز- 1401چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه02شهریور(شهریور 2)16:00شنبه05(شهریور 5)22:00سی امین نمایشگاه بین المللی تخصصی لوازم خانگی ایران – تبریز- 1401سی امین نمایشگاه بین المللی تخصصی لوازم خانگی ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه02شهریور(شهریور 2)16:00شنبه05(شهریور 5)22:00بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه ایران – تبریزبیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه ایران – تبریزنمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه02شهریور(شهریور 2)16:00شنبه05(شهریور 5)22:00هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی همزمان با همایش و کالسهای آموزشی »پوست و مو« ایران - تبریز- 1401هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی همزمان با همایش و کالسهای آموزشی »پوست و مو« ایران - تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه02شهریور(شهریور 2)16:00شنبه05(شهریور 5)22:00دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات و تجهیزات جانبی تولیدات آرایشی و بهداشتی ایران – تبریز- 1401دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات و تجهیزات جانبی تولیدات آرایشی و بهداشتی ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه09شهریور(شهریور 9)16:00شنبه12(شهریور 12)22:00بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی قطعات یدکی خودرو ایران – تبریز- 1401بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی قطعات یدکی خودرو ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

سپتامبر 2022
10 شهریور - 08 مهر 1401

چهارشنبه09شهریور(شهریور 9)16:00شنبه12(شهریور 12)22:00بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی قطعات یدکی خودرو ایران – تبریز- 1401بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی قطعات یدکی خودرو ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه17شهریور(شهریور 17)16:00یکشنبه20(شهریور 20)22:00هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب ایران – تبریز- 1401هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه17شهریور(شهریور 17)16:00یکشنبه20(شهریور 20)22:00نمایشگاه تخصصی کلاف، روکش و مبلمان ایران – تبریز- 1401نمایشگاه تخصصی کلاف، روکش و مبلمان ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه17شهریور(شهریور 17)16:00یکشنبه20(شهریور 20)22:00یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت برق، مخابرات و صنایع وابسته (انرژی) ایران – تبریز- 1401یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت برق، مخابرات و صنایع وابسته (انرژی) ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه17شهریور(شهریور 17)16:00یکشنبه20(شهریور 20)22:00یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، وتاسیسات آب و فاضلاب و صنایع وابسته ایران – تبریز- 1401یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، وتاسیسات آب و فاضلاب و صنایع وابسته ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه17شهریور(شهریور 17)16:00یکشنبه20(شهریور 20)22:00نمایشگاه تخصصی چراغهای تزئینی ایران – تبریز- 1401نمایشگاه تخصصی چراغهای تزئینی ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

یکشنبه27شهریور(شهریور 27)16:00شنبه02مهر(مهر 2)22:00چهارمین نمایشگاه تخصصی کتابهای آموزشی، کمك آموزشی و لوازم التحریر ایران - تبریز- 1401چهارمین نمایشگاه تخصصی کتابهای آموزشی، کمك آموزشی و لوازم التحریر ایران - تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه07مهر(مهر 7)16:00دوشنبه11(مهر 11)22:00هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب ایران – تبریز- 1401هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب ایران – تبریز- 1401نمایشگاه بین المللی تبریز

X