نمایشگاه بین المللی مشهد

رویدادهای این مکان

دسامبر 2022
10 آذر - 10 دی 1401

سه شنبه08آذر(آذر 8)16:00جمعه11(آذر 11)22:00بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی - مشهد 1401بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی - مشهد 1401

سه شنبه08آذر(آذر 8)16:00جمعه11(آذر 11)22:00یازدهمین نمایشگاه تخصصی نوشیدنیها، صنایع و ماشین آلات وابسته - مشهد 1401یازدهمین نمایشگاه تخصصی نوشیدنیها، صنایع و ماشین آلات وابسته - مشهد 1401

سه شنبه08آذر(آذر 8)16:00جمعه11(آذر 11)22:00یازدهمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات - مشهد 1401یازدهمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات - مشهد 1401

سه شنبه08آذر(آذر 8)16:00جمعه11(آذر 11)22:00پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی - مشهد 1401پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی - مشهد 1401

سه شنبه08آذر(آذر 8)16:00جمعه11(آذر 11)22:00دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی - مشهد 1401دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی - مشهد 1401

پنجشنبه17آذر(آذر 17)16:00یکشنبه20(آذر 20)22:00بیست و سومین نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی ( نیمسال دوم ) - مشهد 1401بیست و سومین نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی ( نیمسال دوم ) - مشهد 1401

سه شنبه29آذر(آذر 29)16:00جمعه02دی(دی 2)22:00هشتمین نمایشگاه تخصصی فلزات گرانبها ، طلا، جواهر ،نقره،ساعت ، سنگ های قیمتی - مشهد 1401هشتمین نمایشگاه تخصصی فلزات گرانبها ، طلا، جواهر ،نقره،ساعت ، سنگ های قیمتی - مشهد 1401

سه شنبه29آذر(آذر 29)16:00جمعه02دی(دی 2)22:00سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت کیف،کفش،ماشین آلات و محصولات پوست و چرم - مشهد 1401سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت کیف،کفش،ماشین آلات و محصولات پوست و چرم - مشهد 1401

ژانویه 2023
11 دی - 11 بهمن 1401

دوشنبه12دی(دی 12)16:00پنجشنبه15(دی 15)22:00سیزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف - مشهد 1401سیزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف - مشهد 1401

دوشنبه12دی(دی 12)16:00پنجشنبه15(دی 15)22:00سومین نمایشگاه تخصصی پوشاک ، نساجی ، منسوجات خانگی - مشهد 1401سومین نمایشگاه تخصصی پوشاک ، نساجی ، منسوجات خانگی - مشهد 1401

دوشنبه12دی(دی 12)16:00پنجشنبه15(دی 15)22:00نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار - مشهد 1401نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار - مشهد 1401

سه شنبه27دی(دی 27)16:00جمعه30(دی 30)22:00بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی - مشهد 1401بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی - مشهد 1401

سه شنبه27دی(دی 27)16:00جمعه30(دی 30)22:00یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی ، موکت و کفپوش ها - مشهد 1401یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی ، موکت و کفپوش ها - مشهد 1401

سه شنبه27دی(دی 27)16:00جمعه30(دی 30)22:00نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری ، منسوجات خانگی - مشهد 1401نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری ، منسوجات خانگی - مشهد 1401

چهارشنبه05بهمن(بهمن 5)16:00شنبه08(بهمن 8)22:00هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان - مشهد 1401هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان - مشهد 1401

فوریه 2023
12 بهمن - 09 اسفند 1401

یکشنبه16بهمن(بهمن 16)16:00چهارشنبه19(بهمن 19)22:00هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ( ماشین آلات، نهاده هاو مکانیزاسیون ) - مشهد 1401هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ( ماشین آلات، نهاده هاو مکانیزاسیون ) - مشهد 1401

یکشنبه16بهمن(بهمن 16)16:00چهارشنبه19(بهمن 19)22:00شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب و تجهیزات وابسته - مشهد 1401شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب و تجهیزات وابسته - مشهد 1401

سه شنبه25بهمن(بهمن 25)16:00جمعه28(بهمن 28)22:00پانزدهمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ - مشهد 1401پانزدهمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ - مشهد 1401

پنجشنبه04اسفند(اسفند 4)16:00یکشنبه07(اسفند 7)22:00چهارمین نمایشگاه تخصصی عرضه مستقیم محصولات ارگانیک، گواهی شده ، گیاهان دارویی و مواد غذایی سالم ( ارگانو فود ) همزمان با جشنواره غذا - مشهد 1401چهارمین نمایشگاه تخصصی عرضه مستقیم محصولات ارگانیک، گواهی شده ، گیاهان دارویی و مواد غذایی سالم ( ارگانو فود ) همزمان با جشنواره غذا - مشهد 1401

مارچ 2023
10 اسفند 1401 - 11 فروردین 1402

دوشنبه15اسفند(اسفند 15)16:00یکشنبه21(اسفند 21)22:00بیست و دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش بهاره ) - مشهد 1401بیست و دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش بهاره ) - مشهد 1401

X