نمایشگاه بین المللی مشهد

رویدادهای این مکان

می 2022
11 اردیبهشت - 10 خرداد 1401

دوشنبه26اردیبهشت(اردیبهشت 26)16:00جمعه30(اردیبهشت 30)22:00نوزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و باغبانی - مشهد 1401نوزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و باغبانی - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

دوشنبه26اردیبهشت(اردیبهشت 26)16:00جمعه30(اردیبهشت 30)22:00اولین نمایشگاه ملی بازارچه محصولات بانوان کشور ( شهربانو ) - مشهد 1401اولین نمایشگاه ملی بازارچه محصولات بانوان کشور ( شهربانو ) - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه10خرداد(خرداد 10)16:00جمعه13(خرداد 13)22:00هشتمین نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات ازدواج - مشهد 1401هشتمین نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات ازدواج - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه10خرداد(خرداد 10)16:00جمعه13(خرداد 13)22:00چهارمین نمایشگاه تخصصی مادر،سیسمونی،کودک و اسباب بازی - مشهد 1401چهارمین نمایشگاه تخصصی مادر،سیسمونی،کودک و اسباب بازی - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

جون 2022
11 خرداد - 09 تیر 1401

سه شنبه10خرداد(خرداد 10)16:00جمعه13(خرداد 13)22:00هشتمین نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات ازدواج - مشهد 1401هشتمین نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات ازدواج - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه10خرداد(خرداد 10)16:00جمعه13(خرداد 13)22:00چهارمین نمایشگاه تخصصی مادر،سیسمونی،کودک و اسباب بازی - مشهد 1401چهارمین نمایشگاه تخصصی مادر،سیسمونی،کودک و اسباب بازی - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

چهارشنبه25خرداد(خرداد 25)16:00شنبه28(خرداد 28)22:00بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ساختمان ( معماری و عمران ) صنایع سرمایشی -گرمایشی ( نیمسال اول ) - مشهد 1401بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ساختمان ( معماری و عمران ) صنایع سرمایشی -گرمایشی ( نیمسال اول ) - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

جولای 2022
10 تیر - 09 مرداد 1401

سه شنبه14تیر00:3900:39چهارمین نمایشگاه تخصصی بورس،بانک،بیمه و رفتارهای اقتصادی - مشهد 1401(زمان رویداد نامشخص)چهارمین نمایشگاه تخصصی بورس،بانک،بیمه و رفتارهای اقتصادی - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه14تیر00:3900:39اولین نمایشگاه تخصصی توسعه کسب و کار و مشاورین - مشهد 1401(زمان رویداد نامشخص)اولین نمایشگاه تخصصی توسعه کسب و کار و مشاورین - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه14تیر(تیر 14)16:00جمعه17(تیر 17)22:00نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری - مشهد 1401نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

چهارشنبه15تیر00:3900:39یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی - مشهد 1401(زمان رویداد نامشخص)یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

چهارشنبه15تیر00:3900:39نمایشگاه تخصصی ورزش ، تجهیزات ورزشی و جشنواره سفر و کمپینگ - مشهد 1401(زمان رویداد نامشخص)نمایشگاه تخصصی ورزش ، تجهیزات ورزشی و جشنواره سفر و کمپینگ - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

چهارشنبه15تیر(تیر 15)16:00شنبه18(تیر 18)22:00پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق،الکترونیک،تجهیزات و صنایع وابسته - مشهد 1401پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق،الکترونیک،تجهیزات و صنایع وابسته - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

پنجشنبه23تیر(تیر 23)16:00یکشنبه26(تیر 26)22:00اولین نمایشگاه ملی عفاف و حجاب - مشهد 1401اولین نمایشگاه ملی عفاف و حجاب - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه04مرداد(مرداد 4)16:00جمعه07(مرداد 7)22:00بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو ، قطعات و صنایع وابسته - مشهد 1401بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو ، قطعات و صنایع وابسته - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه04مرداد(مرداد 4)16:00جمعه07(مرداد 7)22:00چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک ماشین آلات و تجهیزات وابسته - مشهد 1401چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک ماشین آلات و تجهیزات وابسته - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه04مرداد(مرداد 4)16:00جمعه07(مرداد 7)22:00دوازدهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین ، پوششهای صنعتی، چسب و مواد شیمیایی و کامپوزیت ها - مشهد 1401دوازدهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین ، پوششهای صنعتی، چسب و مواد شیمیایی و کامپوزیت ها - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه04مرداد(مرداد 4)16:00جمعه07(مرداد 7)22:00هشتمین نمایشگاه تخصصی شوینده ها ،مواد پاک کننده ،محصولات بهداشتی و ماشین آلات - مشهد 1401هشتمین نمایشگاه تخصصی شوینده ها ،مواد پاک کننده ،محصولات بهداشتی و ماشین آلات - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

آگوست 2022
10 مرداد - 09 شهریور 1401

سه شنبه01شهریور16:00جمعه04(شهریور 4)22:00پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ،زمین شناسی و صنایع وابسته - مشهد 1401پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ،زمین شناسی و صنایع وابسته - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه01شهریور16:00جمعه04(شهریور 4)22:00هفدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی و نما - مشهد 1401هفدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی و نما - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه01شهریور16:00جمعه04(شهریور 4)22:00هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی و عمران ، ریلی و جاده ایی - مشهد 1401هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی و عمران ، ریلی و جاده ایی - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه01شهریور16:00جمعه04(شهریور 4)22:00پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات ،فولاد،متالورژی ،قالبسازی،آهنگری ،ریخته گری و صنایع نسوز - مشهد 1401پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات ،فولاد،متالورژی ،قالبسازی،آهنگری ،ریخته گری و صنایع نسوز - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه01شهریور16:00جمعه04(شهریور 4)22:00بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد - مشهد 1401بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه01شهریور16:00جمعه04(شهریور 4)22:00شانزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی - مشهد 1401شانزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

سپتامبر 2022
10 شهریور - 08 مهر 1401

پنجشنبه10شهریور(شهریور 10)16:00یکشنبه13(شهریور 13)22:00دهمین نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت مبلمان، لوستر، دکوراسیون و معماری داخلی - مشهد 1401دهمین نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت مبلمان، لوستر، دکوراسیون و معماری داخلی - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

پنجشنبه10شهریور(شهریور 10)16:00یکشنبه13(شهریور 13)22:00چهارمین نمایشگاه تخصصی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته - مشهد 1401چهارمین نمایشگاه تخصصی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

یکشنبه27شهریورجمعه01مهربیست و یکمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش پاییزه) - مشهد 1401بیست و یکمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش پاییزه) - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

چهارشنبه06مهر(مهر 6)16:00دوشنبه11(مهر 11)22:00بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب - مشهد 1401بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب - مشهد 1401نمایشگاه بین المللی مشهد

X