نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی تهران

رویدادهای این مکان

دسامبر 2023
10 آذر - 10 دی 1402

1402دوشنبه13آذر(آذر 13)08:00پنجشنبه16(آذر 16)15:00هفتمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری وصنایع وابسته-تهران 1402هفتمین نمایشگاه بین المللی شیلات،ابزیان،ماهیگیری وصنایع وابستهنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

1402دوشنبه13آذر(آذر 13)08:00پنجشنبه16(آذر 16)15:00بیست و سومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و موادکامپوزیت وصنعت آبکاری-تهران 1402بیست و سومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و موادکامپوزیت وصنعت آبکارینمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

1402دوشنبه13آذر(آذر 13)08:00پنجشنبه16(آذر 16)15:00نمایشگاه تخصصی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا-تهران 1402نمایشگاه تخصصی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیانمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: مدیریت تجارت پارس کارن

1402چهارشنبه22آذر(آذر 22)08:00شنبه25(آذر 25)15:00هفتمین نمایشگاه خشکبار،گیاهان دارویی،زعفران،فناوری،صنایع و خدمات وابسته-تهران 1402هفتمین نمایشگاه خشکبار،گیاهان دارویی،زعفران،فناوری،صنایع و خدمات وابستهنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شرکت مشکات تجارت یاس

1402چهارشنبه22آذر(آذر 22)08:00شنبه25(آذر 25)15:00سی مین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آلات وابسته-تهران 1402سی مین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آلات وابستهنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شرکت آروین مهر فجر

1402چهارشنبه22آذر(آذر 22)08:00شنبه25(آذر 25)15:00بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار-تهران 1402بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازارنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

1402شنبه02دی(دی 2)08:00سه شنبه05(دی 5)15:00نمایشگاه مواد و صنایع شیمیایی-تهران 1402نمایشگاه مواد و صنایع شیمیایینمایشگاه بین المللی تهران

1402شنبه02دی(دی 2)08:00سه شنبه05(دی 5)15:00پنجمین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید،مجتمع های تجاری،رویکردهای صنعت خرده فروشی وصنایع وابسته-تهران 1402پنجمین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید،مجتمع های تجاری،رویکردهای صنعت خرده فروشی وصنایع وابستهنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شرکت تجارت طلایی نیک روش

1402شنبه02دی(دی 2)08:00سه شنبه05(دی 5)15:00پنجمین نمایشگاه بین المللی کار ایران(ایران جابکس)-تهران 1402پنجمین نمایشگاه بین المللی کار ایران(ایران جابکس)نمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: مرکز کار ایران

1402شنبه02دی(دی 2)08:00سه شنبه05(دی 5)15:00سومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو-تهران 1402سومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئونمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

ژانویه 2024
11 دی - 11 بهمن 1402

1402سه شنبه12دی(دی 12)08:00جمعه15(دی 15)15:00هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری-تهران 1402هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیارینمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

1402سه شنبه12دی(دی 12)08:00جمعه15(دی 15)15:00هشتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی-تهران 1402هشتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانینمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شركت سپنتاس كيش

1402سه شنبه12دی(دی 12)08:00جمعه15(دی 15)15:00یازدهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت-تهران 1402یازدهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساختنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شرکت راهبرد توسعه تجارت آراد

1402جمعه22دی(دی 22)08:00دوشنبه25(دی 25)15:00چهاردهمین نمایشگاه بین المللی میدکس خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون-تهران 1402چهاردهمین نمایشگاه بین المللی میدکس خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیوننمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شرکت نمانگر

1402جمعه22دی(دی 22)08:00دوشنبه25(دی 25)15:00بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کاشی،سرامیک و چینی بهداشتی وصنایع وابسته-تهران 1402بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کاشی،سرامیک و چینی بهداشتی وصنایع وابستهنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شرکت دانیال پارس

1402دوشنبه02بهمن(بهمن 2)08:00پنجشنبه05(بهمن 5)15:00نمایشگاه بین المللی صنایع خلاق-تهران 1402نمایشگاه بین المللی صنایع خلاقنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت مدیریت نمایشگاههای بین المللی نبراس

1402دوشنبه02بهمن(بهمن 2)08:00پنجشنبه05(بهمن 5)15:00سومین نمایشگاه بین المللی آموزش ،خدمات وتکنولوژی های نوین آموزش وصنایع وابسته-تهران 1402سومین نمایشگاه بین المللی آموزش ،خدمات وتکنولوژی های نوین آموزش وصنایع وابستهنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: مرکز کار ایران

1402دوشنبه02بهمن(بهمن 2)08:00پنجشنبه05(بهمن 5)15:00نمایشگاه بین المللی صنایع و ظروف چینی-تهران 1402نمایشگاه بین المللی صنایع و ظروف چینینمایشگاه بین المللی تهران

1402دوشنبه02بهمن(بهمن 2)08:00پنجشنبه05(بهمن 5)15:00هشتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته-تهران 1402هشتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه ، هواپیما، پرواز ، صنایع و تجهیزات وابستهنمایشگاه بین المللی تهران

فوریه 2024
12 بهمن - 10 اسفند 1402

1402پنجشنبه12بهمن(بهمن 12)08:00یکشنبه15(بهمن 15)15:00بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، یراق آلات و صنایع وابسته-تهران 1402بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب ، یراق آلات و صنایع وابستهنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

1402پنجشنبه12بهمن(بهمن 12)08:00یکشنبه15(بهمن 15)15:00نمایشگاه تحول صنعت خودرو-تهران 1402نمایشگاه تحول صنعت خودرونمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

1402پنجشنبه12بهمن(بهمن 12)08:00یکشنبه15(بهمن 15)15:00سومین نمایشگاه بین المللی تقویت، تزئین خودرو و خدمات وابسته-تهران 1402سومین نمایشگاه بین المللی تقویت، تزئین خودرو و خدمات وابستهنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

1402دوشنبه23بهمن(بهمن 23)08:00پنجشنبه26(بهمن 26)15:00هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته-تهران 1402هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابستهنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

1402دوشنبه23بهمن(بهمن 23)08:00پنجشنبه26(بهمن 26)15:00سی و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی-تهران 1402سی و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستینمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

1402دوشنبه23بهمن(بهمن 23)08:00پنجشنبه26(بهمن 26)15:00پنجمین نمایشگاه بین المللی خدمات وتجهیزات هتلداری-تهران 1402پنجمین نمایشگاه بین المللی خدمات وتجهیزات هتلدارینمایشگاه بین المللی تهران

1402پنجشنبه03اسفند(اسفند 3)18:03یکشنبه06(اسفند 6)18:03سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای تجدید پذیر-تهران 1402سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای تجدید پذیرنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

1402پنجشنبه03اسفند(اسفند 3)18:03یکشنبه06(اسفند 6)18:03چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها ،بتن ،سیمان و ماشین آلات وابسته-تهران 1402چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها ،بتن ،سیمان و ماشین آلات وابستهنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: آسیا پاسارگاد خاورمیانه

1402پنجشنبه03اسفند(اسفند 3)18:12یکشنبه06(اسفند 6)18:12پنجمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات وتجهیزات وابسته-تهران 1402پنجمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند،بازیافت،ماشین آلات وتجهیزات وابستهنمایشگاه بین المللی تهران برگزار کننده: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

مارچ 2024
11 اسفند 1402 - 12 فروردین 1403

1402یکشنبه13اسفند(اسفند 13)08:00چهارشنبه16(اسفند 16)15:00هفتمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان وعشایر-تهران 1402هفتمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان وعشایرنمایشگاه بین المللی تهران

X