نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

Shiraz International Fair

رویدادهای این مکان

ژانویه 2023
11 دی - 11 بهمن 1401

چهارشنبه14دی(دی 14)16:00شنبه17(دی 17)21:00نمایشگاه بین المللی چاپ و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی چاپ و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) 1401

چهارشنبه14دی(دی 14)16:00شنبه17(دی 17)21:00نمایشگاه تبلیغات،بازاریابی و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه تبلیغات،بازاریابی و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401

چهارشنبه14دی(دی 14)16:00شنبه17(دی 17)21:00نمایشگاه بین المللی صنعت ، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی صنعت ، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی- شیراز (فارس) 1401

چهارشنبه14دی(دی 14)16:00شنبه17(دی 17)21:00نمایشگاه بین المللی صنایع چوب،ماشین آلات و مواد اولیه- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی صنایع چوب،ماشین آلات و مواد اولیه- شیراز (فارس) 1401

چهارشنبه14دی(دی 14)16:00شنبه17(دی 17)21:00نمایشگاه بین المللی صنعت برق- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی صنعت برق- شیراز (فارس) 1401

دوشنبه26دی(دی 26)16:00جمعه30(دی 30)21:00نمایشگاه مبلمان منزل- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه مبلمان منزل- شیراز (فارس) 1401

دوشنبه10بهمن(بهمن 10)16:00پنجشنبه13(بهمن 13)21:00نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای- شیراز (فارس) 1401

دوشنبه10بهمن(بهمن 10)16:00پنجشنبه13(بهمن 13)21:00نمایشگاه گیاهان دارویی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه گیاهان دارویی- شیراز (فارس) 1401

دوشنبه10بهمن(بهمن 10)16:00پنجشنبه13(بهمن 13)21:00نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،تبدیلی و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،تبدیلی و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) 1401

فوریه 2023
12 بهمن - 09 اسفند 1401

دوشنبه10بهمن(بهمن 10)16:00پنجشنبه13(بهمن 13)21:00نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای- شیراز (فارس) 1401

دوشنبه10بهمن(بهمن 10)16:00پنجشنبه13(بهمن 13)21:00نمایشگاه گیاهان دارویی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه گیاهان دارویی- شیراز (فارس) 1401

دوشنبه10بهمن(بهمن 10)16:00پنجشنبه13(بهمن 13)21:00نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،تبدیلی و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،تبدیلی و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) 1401

دوشنبه24بهمن(بهمن 24)16:00جمعه28(بهمن 28)21:00نمایشگاه لوستر و چراغ های تزیینی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه لوستر و چراغ های تزیینی- شیراز (فارس) 1401

دوشنبه24بهمن(بهمن 24)16:00جمعه28(بهمن 28)21:00نمایشگاه بین المللی خانه مدرن- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی خانه مدرن- شیراز (فارس) 1401

دوشنبه24بهمن(بهمن 24)16:00جمعه28(بهمن 28)21:00نمایشگاه بین المللی معماری،طراحی و دکوراسیون داخلی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی معماری،طراحی و دکوراسیون داخلی- شیراز (فارس) 1401

دوشنبه24بهمن(بهمن 24)16:00جمعه28(بهمن 28)21:00نمایشگاه فرش دستباف- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه فرش دستباف- شیراز (فارس) 1401

چهارشنبه03اسفند(اسفند 3)16:00شنبه06(اسفند 6)21:00نمایشگاه بورس ، بانک ، بیمه- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بورس ، بانک ، بیمه- شیراز (فارس) 1401

چهارشنبه03اسفند(اسفند 3)16:00شنبه06(اسفند 6)21:00نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری جنوب کشور- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری جنوب کشور- شیراز (فارس) 1401

چهارشنبه03اسفند(اسفند 3)16:00شنبه06(اسفند 6)21:00نمایشگاه بین المللی انبوه سازان، املاک و مستغلات- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی انبوه سازان، املاک و مستغلات- شیراز (فارس) 1401

چهارشنبه03اسفند(اسفند 3)16:00شنبه06(اسفند 6)21:00نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی- شیراز (فارس) 1401

چهارشنبه03اسفند(اسفند 3)16:00شنبه06(اسفند 6)21:00نمایشگاه سنگ،معدن و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه سنگ،معدن و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) 1401

مارچ 2023
10 اسفند 1401 - 11 فروردین 1402

دوشنبه15اسفند(اسفند 15)16:00جمعه19(اسفند 19)21:00نمایشگاه ازدواج آسان- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه ازدواج آسان- شیراز (فارس) 1401

دوشنبه15اسفند(اسفند 15)16:00جمعه19(اسفند 19)21:00نمایشگاه شیرینی و شکلات- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه شیرینی و شکلات- شیراز (فارس) 1401

دوشنبه15اسفند(اسفند 15)16:00جمعه19(اسفند 19)21:00نمایشگاه سفره هفت سین، گل آرایی و تزیینات منزل- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه سفره هفت سین، گل آرایی و تزیینات منزل- شیراز (فارس) 1401

دوشنبه15اسفند(اسفند 15)16:00جمعه19(اسفند 19)21:00نمایشگاه سوغات، هدایا و هنرهای دستی بانوان- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه سوغات، هدایا و هنرهای دستی بانوان- شیراز (فارس) 1401

X