نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

Shiraz International Fair

رویدادهای این مکان

می 2022
11 اردیبهشت - 10 خرداد 1401

سه شنبه20اردیبهشت(اردیبهشت 20)15:00جمعه23(اردیبهشت 23)21:00نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری)- شیراز 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه28اردیبهشت(اردیبهشت 28)17:00شنبه31(اردیبهشت 31)22:00نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان و صنایع وابسته - شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان و صنایع وابسته - شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه28اردیبهشت(اردیبهشت 28)17:00شنبه31(اردیبهشت 31)22:00نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه09خرداد(خرداد 9)17:00پنجشنبه12(خرداد 12)22:00نمایشگاه شهر هوشمند- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه شهر هوشمند- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه09خرداد(خرداد 9)17:00پنجشنبه12(خرداد 12)22:00نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته (شهر زیبا)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته (شهر زیبا)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه09خرداد(خرداد 9)17:00پنجشنبه12(خرداد 12)22:00نمایشگاه بین المللی موبایل،تبلت و لپ تاپ- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی موبایل،تبلت و لپ تاپ- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه09خرداد(خرداد 9)17:00پنجشنبه12(خرداد 12)22:00نمایشگاه مخابرات، فناوری اطلاعات و استارتاپ ها(فارس تلکام)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه مخابرات، فناوری اطلاعات و استارتاپ ها(فارس تلکام)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه09خرداد(خرداد 9)17:00پنجشنبه12(خرداد 12)22:00نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک(فارس الکامپ)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک(فارس الکامپ)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

جون 2022
11 خرداد - 09 تیر 1401

دوشنبه09خرداد(خرداد 9)17:00پنجشنبه12(خرداد 12)22:00نمایشگاه شهر هوشمند- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه شهر هوشمند- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه09خرداد(خرداد 9)17:00پنجشنبه12(خرداد 12)22:00نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته (شهر زیبا)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته (شهر زیبا)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه09خرداد(خرداد 9)17:00پنجشنبه12(خرداد 12)22:00نمایشگاه بین المللی موبایل،تبلت و لپ تاپ- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی موبایل،تبلت و لپ تاپ- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه09خرداد(خرداد 9)17:00پنجشنبه12(خرداد 12)22:00نمایشگاه مخابرات، فناوری اطلاعات و استارتاپ ها(فارس تلکام)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه مخابرات، فناوری اطلاعات و استارتاپ ها(فارس تلکام)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه09خرداد(خرداد 9)17:00پنجشنبه12(خرداد 12)22:00نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک(فارس الکامپ)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک(فارس الکامپ)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه17خرداد(خرداد 17)17:00شنبه21(خرداد 21)22:00نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه17خرداد(خرداد 17)17:00شنبه21(خرداد 21)22:00نمایشگاه ملزومات جهیزیه زوج های جوان و خدمات مرتبط- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه ملزومات جهیزیه زوج های جوان و خدمات مرتبط- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه17خرداد(خرداد 17)17:00شنبه21(خرداد 21)22:00نمایشگاه تشریفات، سفره عقد و گل آرایی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه تشریفات، سفره عقد و گل آرایی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه30خرداد(خرداد 30)17:00جمعه03تیر(تیر 3)22:00نمایشگاه موسیقی و تجهیزات وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه موسیقی و تجهیزات وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه30خرداد(خرداد 30)17:00جمعه03تیر(تیر 3)22:00نمایشگاه تخصصی تولید ملی، دانش بنیان- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه تخصصی تولید ملی، دانش بنیان- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه30خرداد(خرداد 30)17:00جمعه03تیر(تیر 3)22:00نمایشگاه آموزش،فناوری های نوین آموزشی، خدمات و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه آموزش،فناوری های نوین آموزشی، خدمات و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه30خرداد(خرداد 30)17:00جمعه03تیر(تیر 3)22:00نمایشگاه اسباب بازی، تفریحات، سرگرمی، صنایع و تجهیزات وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه اسباب بازی، تفریحات، سرگرمی، صنایع و تجهیزات وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه30خرداد(خرداد 30)17:00جمعه03تیر(تیر 3)22:00نمایشگاه مادر ، نوزاد و کودک- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه مادر ، نوزاد و کودک- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه08تیر(تیر 8)17:00شنبه11(تیر 11)22:00نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

جولای 2022
10 تیر - 09 مرداد 1401

چهارشنبه08تیر(تیر 8)17:00شنبه11(تیر 11)22:00نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه21تیر(تیر 21)17:00جمعه24(تیر 24)22:00نمایشگاه بین المللی خودرو- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی خودرو- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه04مرداد(مرداد 4)17:00جمعه07(مرداد 7)20:00نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو(خودروهای سبک و سنگین-موتورسیکلت-دوچرخه)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو(خودروهای سبک و سنگین-موتورسیکلت-دوچرخه)- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

آگوست 2022
10 مرداد - 09 شهریور 1401

چهارشنبه19مرداد(مرداد 19)17:00شنبه22(مرداد 22)22:00نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه31مرداد(مرداد 31)05:00جمعه04شهریور(شهریور 4)10:00نمایشگاه مبلمان منزل- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه مبلمان منزل- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه31مرداد(مرداد 31)17:00جمعه04شهریور(شهریور 4)22:00نمایشگاه مبلمان اداری- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه مبلمان اداری- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه09شهریور(شهریور 9)17:00شنبه12(شهریور 12)22:00نمایشگاه کیف،کفش،چرم و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه کیف،کفش،چرم و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه09شهریور(شهریور 9)17:00شنبه12(شهریور 12)22:00نمایشگاه بین المللی پوشاک و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی پوشاک و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سپتامبر 2022
10 شهریور - 08 مهر 1401

چهارشنبه09شهریور(شهریور 9)17:00شنبه12(شهریور 12)22:00نمایشگاه کیف،کفش،چرم و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه کیف،کفش،چرم و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه09شهریور(شهریور 9)17:00شنبه12(شهریور 12)22:00نمایشگاه بین المللی پوشاک و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی پوشاک و صنایع وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه22شهریور(شهریور 22)17:00جمعه25(شهریور 25)22:00نمایشگاه تجهیزات سفر، کمپینگ و کوهنوردی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه تجهیزات سفر، کمپینگ و کوهنوردی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه22شهریور(شهریور 22)17:00جمعه25(شهریور 25)22:00نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه22شهریور(شهریور 22)17:00جمعه25(شهریور 25)22:00نمایشگاه بین المللی لاستیک ، پلاستیک و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی لاستیک ، پلاستیک و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه22شهریور(شهریور 22)17:00جمعه25(شهریور 25)22:00نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه22شهریور(شهریور 22)17:00جمعه25(شهریور 25)22:00نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه06مهر(مهر 6)16:00شنبه09(مهر 9)21:00نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کفپوش- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کفپوش- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه06مهر(مهر 6)16:00شنبه09(مهر 9)21:00نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی تصویری- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی تصویری- شیراز (فارس) 1401نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

X