نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

تهران، بزرگراه خلیج فارس

رویدادهای این مکان

می 2022
11 اردیبهشت - 10 خرداد 1401

سه شنبه27اردیبهشت(اردیبهشت 27)10:00جمعه30(اردیبهشت 30)18:00چهارمین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب نمایشگاه آغاز گردیده است

چهارشنبه04خرداد(خرداد 4)10:00سه شنبه07تیر(تیر 7)17:00دومین دوره نمایشگاه تخصصی پوشاک ، مد ، طراحی و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401دومین دوره نمایشگاه تخصصی پوشاک ، مد ، طراحی و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

جون 2022
11 خرداد - 09 تیر 1401

چهارشنبه04خرداد(خرداد 4)10:00سه شنبه07تیر(تیر 7)17:00دومین دوره نمایشگاه تخصصی پوشاک ، مد ، طراحی و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401دومین دوره نمایشگاه تخصصی پوشاک ، مد ، طراحی و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه17خرداد(خرداد 17)10:00جمعه20(خرداد 20)17:00اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی گردشکری جهان اسلام-شهرآفتاب 1401اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی گردشکری جهان اسلام-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

چهارشنبه25خرداد(خرداد 25)10:00شنبه28(خرداد 28)17:00اولین نمایشگاه تخصصی – بین المللی تکنولوژی آبیاری، آبرسانی و ابزار ملی برای حفظ آب، خاک، حیات-شهرآفتاب 1401اولین نمایشگاه تخصصی – بین المللی تکنولوژی آبیاری، آبرسانی و ابزار ملی برای حفظ آب، خاک، حیات-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

پنجشنبه02تیر(تیر 2)10:00یکشنبه05(تیر 5)17:00هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی لوازم التحریر، اداری، مهندسی و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی لوازم التحریر، اداری، مهندسی و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

پنجشنبه02تیر(تیر 2)10:00یکشنبه05(تیر 5)17:00اولین نمایشگاه تخصصی صنعت روابط عمومی ایران-شهرآفتاب 1401اولین نمایشگاه تخصصی صنعت روابط عمومی ایران-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

جولای 2022
10 تیر - 09 مرداد 1401

یکشنبه12تیر(تیر 12)10:00چهارشنبه15(تیر 15)17:00اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فرصتهای اقتصادی کشورهای سازمان همکاریهای پیمان شانگهای-شهرآفتاب 1401اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فرصتهای اقتصادی کشورهای سازمان همکاریهای پیمان شانگهای-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

دوشنبه20تیر(تیر 20)10:00پنجشنبه23(تیر 23)17:00اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی نمای شهری با بهره وری اقتصادی-شهرآفتاب 1401اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی نمای شهری با بهره وری اقتصادی-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

دوشنبه27تیر(تیر 27)10:00جمعه31(تیر 31)17:00نمایشگاه تخصصی صادراتی لوازم خانگی و تجهیزات و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401نمایشگاه تخصصی صادراتی لوازم خانگی و تجهیزات و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه04مرداد(مرداد 4)10:00جمعه07(مرداد 7)17:00دومین نمایشگاه بین المللی صنعت، ماشین ابزار اتوماسیون صنعتی، ماشین آلات صنعتی و کارگاهی-شهرآفتاب 1401دومین نمایشگاه بین المللی صنعت، ماشین ابزار اتوماسیون صنعتی، ماشین آلات صنعتی و کارگاهی-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

آگوست 2022
10 مرداد - 09 شهریور 1401

چهارشنبه12مرداد(مرداد 12)10:00شنبه15(مرداد 15)18:00نمایشگاه صنعت چوب و صنایع وابسته(MEDEX)-شهرآفتاب 1401نمایشگاه صنعت چوب و صنایع وابسته(MEDEX)-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

دوشنبه24مرداد(مرداد 24)10:00جمعه28(مرداد 28)17:00نمایشگاه تخصصی صادراتی مبلمان ، تجهیزات و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401نمایشگاه تخصصی صادراتی مبلمان ، تجهیزات و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه01شهریور10:00جمعه04(شهریور 4)17:00دومین جشنواره تیونینگ، کمپینگ ،آپشن، مجموعه خودروهای کلاسیک ،آفرود،لوازم جانبی و مصرفی-شهرآفتاب 1401دومین جشنواره تیونینگ، کمپینگ ،آپشن، مجموعه خودروهای کلاسیک ،آفرود،لوازم جانبی و مصرفی-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه08شهریور(شهریور 8)10:00جمعه11(شهریور 11)17:00دومین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش ماشینی ، موکت ، دیوارپوش ، سقف پوش، نورگیر-شهرآفتاب 1401دومین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش ماشینی ، موکت ، دیوارپوش ، سقف پوش، نورگیر-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سپتامبر 2022
10 شهریور - 08 مهر 1401

سه شنبه08شهریور(شهریور 8)10:00جمعه11(شهریور 11)17:00دومین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش ماشینی ، موکت ، دیوارپوش ، سقف پوش، نورگیر-شهرآفتاب 1401دومین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش ماشینی ، موکت ، دیوارپوش ، سقف پوش، نورگیر-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه15شهریور(شهریور 15)10:00جمعه18(شهریور 18)17:00چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چاپ و بسته بندی و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چاپ و بسته بندی و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه15شهریور(شهریور 15)10:00جمعه18(شهریور 18)17:00اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت میوه ، تجهیزات و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت میوه ، تجهیزات و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

پنجشنبه07مهر(مهر 7)10:00یکشنبه10(مهر 10)17:00نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت حمل و نقل ،خودرو های سنگین و تجاری ، مدیریت جامع شهری، ماشین آلات و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت حمل و نقل ،خودرو های سنگین و تجاری ، مدیریت جامع شهری، ماشین آلات و صنایع وابسته-شهرآفتاب 1401نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

X