نمایشگاه بین المللی بوشهر

رویدادهای این مکان

سپتامبر 2022
10 شهریور - 08 مهر 1401

جمعه25شهریور(شهریور 25)16:00پنجشنبه31(شهریور 31)22:00نمایشگاه پاییزه- بوشهر 1401نمایشگاه پاییزه- بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه05مهر(مهر 5)16:00جمعه08(مهر 8)22:00نمایشگاه کودک و نوجوان- بوشهر 1401نمایشگاه کودک و نوجوان- بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

اکتبر 2022
09 مهر - 09 آبان 1401

سه شنبه19مهر(مهر 19)16:00جمعه22(مهر 22)22:00نمایشگاه لوازم خانگی - بوشهر 1401نمایشگاه لوازم خانگی - بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

نوامبر 2022
10 آبان - 09 آذر 1401

سه شنبه10آبان(آبان 10)16:00جمعه13(آبان 13)22:00نمایشگاه تخصصی خرما- بوشهر 1401نمایشگاه تخصصی خرما- بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

دوشنبه23آبان(آبان 23)16:00جمعه27(آبان 27)22:00نمایشگاه تخصصی مبلمان - بوشهر 1401نمایشگاه تخصصی مبلمان - بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه01آذر16:00جمعه04(آذر 4)22:00نمایشگاه حمل و نقل، خدمات گمرکی، بنادر و دریانوردی ( توانمندیهای دریایی)- بوشهر 1401نمایشگاه حمل و نقل، خدمات گمرکی، بنادر و دریانوردی ( توانمندیهای دریایی)- بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه01آذر16:00جمعه04(آذر 4)22:00نمایشگاه پوشاک - بوشهر 1401نمایشگاه پوشاک - بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه08آذر(آذر 8)16:00جمعه11(آذر 11)22:00نمایشگاه موکت، فرش، کفپوش و چراغهای تزئینی - بوشهر 1401نمایشگاه موکت، فرش، کفپوش و چراغهای تزئینی - بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

دسامبر 2022
10 آذر - 10 دی 1401

سه شنبه08آذر(آذر 8)16:00جمعه11(آذر 11)22:00نمایشگاه موکت، فرش، کفپوش و چراغهای تزئینی - بوشهر 1401نمایشگاه موکت، فرش، کفپوش و چراغهای تزئینی - بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه15آذر(آذر 15)16:00جمعه18(آذر 18)22:00نمایشگاه انرژی با محوریت آب و برق و گاز و انرژی اتمی - بوشهر 1401نمایشگاه انرژی با محوریت آب و برق و گاز و انرژی اتمی - بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه15آذر16:0022:00نمایشگاه تولیدات و توانمندیهای بخش تعاون- بوشهر 1401(نیمه دوم آذر تاریخ بررسی شود)نمایشگاه تولیدات و توانمندیهای بخش تعاون- بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

دوشنبه21آذر(آذر 21)16:00جمعه25(آذر 25)22:00نمایشگاه کتاب- بوشهر 1401نمایشگاه کتاب- بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

شنبه26آذر(آذر 26)16:00جمعه02دی(دی 2)22:00نمایشگاه یلدای ایرانی - بوشهر 1401نمایشگاه یلدای ایرانی - بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه06دی(دی 6)16:00جمعه09(دی 9)22:00نمایشگاه صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته - بوشهر 1401نمایشگاه صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته - بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

ژانویه 2023
11 دی - 11 بهمن 1401

سه شنبه13دی(دی 13)16:00جمعه16(دی 16)22:00نمایشگاه دام و طیور، شیلات، آبزیان و جشنواره غذاهای دریایی- بوشهر 1401نمایشگاه دام و طیور، شیلات، آبزیان و جشنواره غذاهای دریایی- بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

یکشنبه18دی(دی 18)16:00جمعه23(دی 23)22:00نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و جشنواره اقوام - بوشهر 1401نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و جشنواره اقوام - بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه27دی(دی 27)16:00جمعه30(دی 30)22:00نمایشگاه تخصصی تبلیغات و روابط عمومی ها - بوشهر 1401نمایشگاه تخصصی تبلیغات و روابط عمومی ها - بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه04بهمن(بهمن 4)16:00جمعه07(بهمن 7)22:00نمایشگاه الکامپ و تلکام و فناوری های نوین- بوشهر 1401نمایشگاه الکامپ و تلکام و فناوری های نوین- بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه11بهمن(بهمن 11)16:00جمعه14(بهمن 14)22:00نمایشگاه تخصصی فرش - بوشهر 1401نمایشگاه تخصصی فرش - بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه11بهمن(بهمن 11)16:00جمعه14(بهمن 14)22:00نمایشگاه شیرینی، شکلات، قهوه و نسکافه - بوشهر 1401نمایشگاه شیرینی، شکلات، قهوه و نسکافه - بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

X