نمایشگاه بین المللی بوشهر

رویدادهای این مکان

می 2022
11 اردیبهشت - 10 خرداد 1401

دوشنبه26اردیبهشت(اردیبهشت 26)16:00جمعه30(اردیبهشت 30)22:00نمایشگاه خانه مدرن- بوشهر 1401نمایشگاه خانه مدرن- بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

سپتامبر 2022
10 شهریور - 08 مهر 1401

جمعه25شهریور(شهریور 25)16:00پنجشنبه31(شهریور 31)22:00نمایشگاه پاییزه- بوشهر 1401نمایشگاه پاییزه- بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه05مهر(مهر 5)16:00جمعه08(مهر 8)22:00نمایشگاه کودک و نوجوان- بوشهر 1401نمایشگاه کودک و نوجوان- بوشهر 1401نمایشگاه بین المللی بوشهر

X