نمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

زنجان، بلوار پرفسور ثبوتی، ابتدای منطقه گردشگری گاوازنگ، شرکت نمایشگاه های بین المللی استان زنجان ( کاسپین )

تلفن : 02433411000

رویدادهای این مکان

دسامبر 2022
10 آذر - 10 دی 1401

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجان

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجان

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجان

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجان 1401جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجان

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجان 1401نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجان

چهارشنبه16آذر(آذر 16)16:00جمعه18(آذر 18)21:00نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار استان زنجان-زنجان 1401نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار استان زنجان-زنجان

چهارشنبه23آذر(آذر 23)16:00یکشنبه27(آذر 27)21:00جشنواره فرهنگی و آیین های شب یلدا-زنجان 1401جشنواره فرهنگی و آیین های شب یلدا-زنجان

دوشنبه05دی(دی 5)16:00جمعه09(دی 9)21:00نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه و خدمات وابسته (بدون مبلمان)-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه و خدمات وابسته (بدون مبلمان)-زنجان

ژانویه 2023
11 دی - 11 بهمن 1401

سه شنبه20دی(دی 20)04:00جمعه23(دی 23)10:00نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران، امداد و نجات و آتش نشانی و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران، امداد و نجات و آتش نشانی و خدمات وابسته-زنجان

سه شنبه20دی(دی 20)16:00جمعه23(دی 23)21:00نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاون استان زنجان-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاون استان زنجان-زنجان

سه شنبه20دی(دی 20)16:00جمعه23(دی 23)21:00نمایشگاه تخصصی صنایع و پدافند غیرعامل استان زنجان-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی صنایع و پدافند غیرعامل استان زنجان-زنجان

سه شنبه27دی(دی 27)16:00جمعه30(دی 30)21:00نمایشگاه تخصصی طبیعت گردی، راهنمایان سفر، کوهنوردی، تجهیزات و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی طبیعت گردی، راهنمایان سفر، کوهنوردی، تجهیزات و خدمات وابسته-زنجان

سه شنبه27دی(دی 27)16:00جمعه30(دی 30)21:00نمایشگاه تخصصی آفرود، کمپینگ، خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی آفرود، کمپینگ، خدمات وابسته-زنجان

سه شنبه27دی(دی 27)16:00جمعه30(دی 30)21:00نمایشگاه تخصصی صنایع دستی ایران-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی صنایع دستی ایران-زنجان

سه شنبه27دی(دی 27)16:00جمعه30(دی 30)21:00نمایشگاه تخصصی دفاتر گردشگری، سفر و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی دفاتر گردشگری، سفر و خدمات وابسته-زنجان

سه شنبه27دی(دی 27)16:00جمعه30(دی 30)21:00نمایشگاه تخصصی کیف و کفش، چرم و صنایع وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی کیف و کفش، چرم و صنایع وابسته-زنجان

دوشنبه03بهمن(بهمن 3)16:00جمعه07(بهمن 7)21:00نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان و دکوراسیون داخلی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان و دکوراسیون داخلی-زنجان

سه شنبه11بهمن(بهمن 11)16:00جمعه14(بهمن 14)21:00نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه، کافی شاپ، رستورانها، هتلها و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه، کافی شاپ، رستورانها، هتلها و خدمات وابسته-زنجان

سه شنبه11بهمن(بهمن 11)16:00جمعه14(بهمن 14)21:00نمایشگاه صنایع نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه صنایع نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات و خدمات وابسته-زنجان

فوریه 2023
12 بهمن - 09 اسفند 1401

سه شنبه11بهمن(بهمن 11)16:00جمعه14(بهمن 14)21:00نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه، کافی شاپ، رستورانها، هتلها و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه، کافی شاپ، رستورانها، هتلها و خدمات وابسته-زنجان

سه شنبه11بهمن(بهمن 11)16:00جمعه14(بهمن 14)21:00نمایشگاه صنایع نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه صنایع نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات و خدمات وابسته-زنجان

چهارشنبه19بهمن(بهمن 19)16:00جمعه21(بهمن 21)21:00نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و عملکرد دولت-زنجان 1401نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و عملکرد دولت-زنجان

دوشنبه24بهمن(بهمن 24)16:00جمعه28(بهمن 28)21:00نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکلات و تجهیزات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکلات و تجهیزات وابسته-زنجان

دوشنبه24بهمن(بهمن 24)16:00جمعه28(بهمن 28)21:00نمایشگاه تخصصی گندم، آرد، نان و تجهیزات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی گندم، آرد، نان و تجهیزات وابسته-زنجان

مارچ 2023
10 اسفند 1401 - 11 فروردین 1402

جمعه12اسفند(اسفند 12)16:00جمعه19(اسفند 19)21:00نمایشگاه فروش بهاره سال 1401-زنجاننمایشگاه فروش بهاره سال 1401-زنجان

جمعه12اسفند(اسفند 12)16:00جمعه19(اسفند 19)21:00نمایشگاه تخصصی توانمندی های روستائیان و عشایر-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی توانمندی های روستائیان و عشایر-زنجان

X