نمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

زنجان، بلوار پرفسور ثبوتی، ابتدای منطقه گردشگری گاوازنگ، شرکت نمایشگاه های بین المللی استان زنجان ( کاسپین )

تلفن : 02433411000

رویدادهای این مکان

آگوست 2022
10 مرداد - 09 شهریور 1401

سه شنبه25مرداد(مرداد 25)17:00جمعه28(مرداد 28)22:00نمایشگاه تخصصی سنگ های معدنی، تزئینی ماشین آلات و تجهیزات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی سنگ های معدنی، تزئینی ماشین آلات و تجهیزات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه25مرداد(مرداد 25)17:00جمعه28(مرداد 28)22:00نمایشگاه تخصصی معدن، فلزات ریخته گری و متالوژی و فلزات غیر آهنی و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی معدن، فلزات ریخته گری و متالوژی و فلزات غیر آهنی و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه25مرداد(مرداد 25)17:00جمعه28(مرداد 28)22:00نمایشگاه تخصصی ماشین آلات معدنی، راهسازی و عمرانی و صنایع وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی ماشین آلات معدنی، راهسازی و عمرانی و صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه08شهریور(شهریور 8)16:00جمعه11(شهریور 11)22:00نمایشگاه تخصصی فناوریهای نوین صنعت ساختمان شمالغرب-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی فناوریهای نوین صنعت ساختمان شمالغرب-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه08شهریور(شهریور 8)16:00جمعه11(شهریور 11)22:00نمایشگاه تخصصی، نما، دیوارپوش، پوشش های صنعتی و ساختمانی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی، نما، دیوارپوش، پوشش های صنعتی و ساختمانی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه08شهریور(شهریور 8)16:00جمعه11(شهریور 11)22:00نمایشگاه تخصصی درو پنجره و صنایع وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی درو پنجره و صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه08شهریور(شهریور 8)16:00جمعه11(شهریور 11)22:00نمایشگاه آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات، صنایع وابسته-زنجان 1401نمایشگاه آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات، صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه08شهریور(شهریور 8)16:00جمعه11(شهریور 11)22:00نمایشگاه نوآوریهای مصالح ساختمانی، خدمات مشاوره ای، دفاتر مهندسی و سرمایه گذاری-زنجان 1401نمایشگاه نوآوریهای مصالح ساختمانی، خدمات مشاوره ای، دفاتر مهندسی و سرمایه گذاری-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سپتامبر 2022
10 شهریور - 08 مهر 1401

سه شنبه08شهریور(شهریور 8)16:00جمعه11(شهریور 11)22:00نمایشگاه تخصصی فناوریهای نوین صنعت ساختمان شمالغرب-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی فناوریهای نوین صنعت ساختمان شمالغرب-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه08شهریور(شهریور 8)16:00جمعه11(شهریور 11)22:00نمایشگاه تخصصی، نما، دیوارپوش، پوشش های صنعتی و ساختمانی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی، نما، دیوارپوش، پوشش های صنعتی و ساختمانی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه08شهریور(شهریور 8)16:00جمعه11(شهریور 11)22:00نمایشگاه تخصصی درو پنجره و صنایع وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی درو پنجره و صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه08شهریور(شهریور 8)16:00جمعه11(شهریور 11)22:00نمایشگاه آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات، صنایع وابسته-زنجان 1401نمایشگاه آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات، صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه08شهریور(شهریور 8)16:00جمعه11(شهریور 11)22:00نمایشگاه نوآوریهای مصالح ساختمانی، خدمات مشاوره ای، دفاتر مهندسی و سرمایه گذاری-زنجان 1401نمایشگاه نوآوریهای مصالح ساختمانی، خدمات مشاوره ای، دفاتر مهندسی و سرمایه گذاری-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه15شهریور(شهریور 15)16:00جمعه18(شهریور 18)22:00نمایشگاه تخصصی سیستم های ایمنی و دوربین های مدار بسته و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی سیستم های ایمنی و دوربین های مدار بسته و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه15شهریور(شهریور 15)16:00جمعه18(شهریور 18)22:00نمایشگاه صنایع مفتولی، سیم و کابل، اتصالات و ماشین آلات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه صنایع مفتولی، سیم و کابل، اتصالات و ماشین آلات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه15شهریور(شهریور 15)16:00جمعه18(شهریور 18)22:00نمایشگاه تخصصی صنعت برق، تجهیزات و صنایع وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی صنعت برق، تجهیزات و صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

یکشنبه27شهریورجمعه01مهرفروش پاییزه و عرضه مستقیم کالا-زنجان 1401فروش پاییزه و عرضه مستقیم کالا-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

یکشنبه27شهریورجمعه01مهرتوانمندی های اصناف استان زنجان-زنجان 1401توانمندی های اصناف استان زنجان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه28شهریور(شهریور 28)17:00پنجشنبه31(شهریور 31)22:00نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، مواد اولیه، چاپ و بسته بندی و تجهیزات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، مواد اولیه، چاپ و بسته بندی و تجهیزات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

اکتبر 2022
09 مهر - 09 آبان 1401

سه شنبه12مهر(مهر 12)16:00جمعه15(مهر 15)21:00نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات یدکی، حمل و نقل و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات یدکی، حمل و نقل و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه12مهر(مهر 12)16:00جمعه15(مهر 15)21:00نمایشگاه تخصصی موتورسیکلت، دوچرخه، اسکیت و اسکوتر-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی موتورسیکلت، دوچرخه، اسکیت و اسکوتر-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه18مهر(مهر 18)16:00جمعه22(مهر 22)21:00نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات زوج های جوان-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات زوج های جوان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه18مهر(مهر 18)16:00جمعه22(مهر 22)21:00نمایشگاه تخصصی بدلیجات و زیورآلات و سنگ های قیمتی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی بدلیجات و زیورآلات و سنگ های قیمتی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه03آبان(آبان 3)16:00جمعه06(آبان 6)21:00نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات و آبزیان، ماهیگیری صنایع وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات و آبزیان، ماهیگیری صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه03آبان(آبان 3)16:00جمعه06(آبان 6)21:00نمایشگاه تخصصی گلخانه ها، ادوات باغبانی، نهاده ها، سم، کود، بذر و خدمات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی گلخانه ها، ادوات باغبانی، نهاده ها، سم، کود، بذر و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه03آبان(آبان 3)16:00جمعه06(آبان 6)21:00نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری و تجهیزات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری و تجهیزات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه09آبان(آبان 9)16:00جمعه13(آبان 13)21:00نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه09آبان(آبان 9)16:00جمعه13(آبان 13)21:00کودک، نوجوان، نوزاد و سرگرمی-زنجان 1401کودک، نوجوان، نوزاد و سرگرمی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

نوامبر 2022
10 آبان - 09 آذر 1401

دوشنبه09آبان(آبان 9)16:00جمعه13(آبان 13)21:00نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه09آبان(آبان 9)16:00جمعه13(آبان 13)21:00کودک، نوجوان، نوزاد و سرگرمی-زنجان 1401کودک، نوجوان، نوزاد و سرگرمی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه24آبان(آبان 24)16:00جمعه27(آبان 27)21:00نمایشگاه تخصصی صنعت شمالغرب کشور-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی صنعت شمالغرب کشور-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه24آبان(آبان 24)16:00جمعه27(آبان 27)21:00نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه24آبان(آبان 24)16:00جمعه27(آبان 27)21:00نمایشگاه ابزارآلات و ماشین های صنعتی و کارگاهی-زنجان 1401نمایشگاه ابزارآلات و ماشین های صنعتی و کارگاهی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه24آبان(آبان 24)16:00جمعه27(آبان 27)21:00نمایشگاه گازهای صنعتی و طبی و صنایع جوش و برش-زنجان 1401نمایشگاه گازهای صنعتی و طبی و صنایع جوش و برش-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه30آبان(آبان 30)16:00جمعه04آذر(آذر 4)21:00نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت، کفپوش و تجهیزات دکوراتیو-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت، کفپوش و تجهیزات دکوراتیو-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه30آبان(آبان 30)16:00جمعه04آذر(آذر 4)21:00نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغ های تزئینی و نورپردازی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغ های تزئینی و نورپردازی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجان 1401جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجان 1401نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دسامبر 2022
10 آذر - 10 دی 1401

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجان 1401جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجان 1401نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه09آذر(آذر 9)16:00شنبه12(آذر 12)21:00نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه16آذر(آذر 16)16:00جمعه18(آذر 18)21:00نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار استان زنجان-زنجان 1401نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار استان زنجان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه23آذر(آذر 23)16:00یکشنبه27(آذر 27)21:00جشنواره فرهنگی و آیین های شب یلدا-زنجان 1401جشنواره فرهنگی و آیین های شب یلدا-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه05دی(دی 5)16:00جمعه09(دی 9)21:00نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه و خدمات وابسته (بدون مبلمان)-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه و خدمات وابسته (بدون مبلمان)-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

X