مصلی امام خمینی (ره)

خیابان شهید بهشتی، روبروی خیابان میرعماد

رویدادهای این مکان

می 2022
11 اردیبهشت - 10 خرداد 1401

چهارشنبه21اردیبهشت(اردیبهشت 21)10:00شنبه31(اردیبهشت 31)20:00سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران - مصلی امام خمینی (ره) 1401مصلی امام خمینی (ره)

X