بوستان گفتگو (پارک گفتگو)

محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران

رویدادهای این مکان

می 2022
11 اردیبهشت - 10 خرداد 1401

شنبه17اردیبهشت(اردیبهشت 17)10:00جمعه23(اردیبهشت 23)21:00هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته- بوستان گفتگو 1401بوستان گفتگو (پارک گفتگو)

X