منوی اصلی

تقویم مراکز نمایشگاهی ایران

لطفا برای مشاهده تقویم سایر مراکز نمایشگاهی به منوی “تقویم مراکز” مراجعه فرمایید . تلاش ما بر این است که کاربران را به درج تقویمهای هر مکان در تقویم شخصی گوگل  تشویق نماییم تا با استفاده از خدمات تقویم گوگل مانند ارسال ایمیل یاد آوری روزانه برنامه کاری ، کاربران به استفاده روزانه از تقویم گوگل تشویق گردند و همچنین مراکز با تغییر کمتر تقویم های نمایشگاهی ، صنعت نمایشگاهی ایران را به تدوین تقویم های ۵ ساله هدایت نمایند . امیدواریم روزی خدمات تقویم گوگل توسط یکی از شرکتهای ایرانی بوجود آید و در این راه با هر شرکتی که توانایی ایجاد این خدمات را داشته باشد آماده همکاری خواهیم بود.

رویدادهای منتخب

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

تاریخ: ۹۵/۰۸/۰۶ - ۹۵/۰۸/۰۹
مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته

تاریخ: ۹۵/۰۸/۰۶ - ۹۵/۰۸/۰۹
مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فرآورده های پروتئینی حلال و صنایع وابسته

اولین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته

تاریخ: ۹۵/۰۸/۱۵ - ۹۵/۰۸/۱۸
مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

Iran Conmin 2016

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

تاریخ: ۹۵/۰۸/۱۵ - ۹۵/۰۸/۱۸
مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

تاریخ: ۹۵/۰۸/۱۵ - ۹۵/۰۸/۱۸
مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو ، لوازم و مجموعه های خودرو

یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو ، لوازم و مجموعه های خودرو

تاریخ: ۹۵/۰۸/۲۵ - ۹۵/۰۸/۲۸
مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی

تاریخ: ۹۵/۰۹/۰۴ - ۹۵/۰۹/۰۷
مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

تاریخ: ۹۵/۰۹/۰۴ - ۹۵/۰۹/۰۷
مکان : نمایشگاه بین المللی تهران