برچسب خورده: نمایشگاه فناوری های نوین در حمل و نقل خودروهای هیبریدی