برچسب خورده: شرکت ،بین ،المللی، بازرگانی ،و ،نمایشگاهی ،تهران،titex

شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران اطلاعات تماس نشانی: تهران، خیابان نیاوران، بیـن میدان یاسر و خیابان مژده، شماره ۳۲۹، طبقه دوم غربی،واحد١٢ ٨٣٣۶۵- ١٩٧٩٩پست الکترونیک: info@titexgroup.com تلفن: ٢٢٣٩٧۵۴٠۲۲۳۹۶۹۴۷ – ۲۲۳۹۷۲۹۶ نمابر: ٢٢٣٩۶٩٨۴ http://www.titexgroup.com ساعات کار شرکت: ٨:٣٠ الی ١٧ پنجشنبه ها ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠ وب سایت درباره شرکت : شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران به عنوان واحدی … ادامه مطلب »