برچسب خورده: اسفهبدی،نمایشگاه،تهران،اتوبان،چمران،مترو،ساختمان

قسمتهایی از متن مصاحبه دکتر اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی با ایلنا

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تهران از ساخت اتوبانی در کنار نمایشگاه بین المللی تهران و ایجاد خط مترو در داخل نمایشگاه و کاهش حجم ترافیکی در این منطقه خبر داد به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران به نقل از ایلنا: مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه روز گذشته … ادامه مطلب »