برچسب خورده: استفاده حداکثری از تولیدات بومی قزاقستان در برپایی «اکسپو 2017»

استفاده حداکثری از تولیدات بومی قزاقستان در برپایی «اکسپو ۲۰۱۷»

رئیس جمهور قزاقستان خواستار شد استفاده حداکثری از تولیدات بومی قزاقستان در برپایی «اکسپو ۲۰۱۷»: «نظربایف» ضمن تأکید به مقامات این کشور برای آمادگی حداکثری جهت برگزاری مطلوب نمایشگاه «اکسپو ۲۰۱۷» در «آستانه»، خواستار استفاده حداکثری از تولیدات بومی قزاقستان در برپایی این نمایشگاه شد. «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان جلسه‌ای را با مقامات این کشور در مورد سازماندهی و … ادامه مطلب »