برچسب خورده: آموزش،کارکنان،غرفه،نمایشگاه،برخورد،بین المللی

آموزش کارکنان برای شرکت در نمایشگاه تخصصی

  آموزش کارکنان برای شرکت در نمایشگاه تخصصی ۹۰%از بازدیدکنندگانی که دیدگاه مثبتی دارند به خاطر کارکنان است. این کارکنان افرادیهستند که مسئول جلب مشتریان شما هستند و به طور موثر با آنها ارتباط برقرار میکنند و مشتری احتمالی به وجود می آورند. به همین علت بسیار حائز اهمیت است که شما کارآمدترین کارکنانشرکت خود را انتخاب کنید. اگر آنها … ادامه مطلب »