برچسب خورده: آسیا ،پاسارگاد، خاورمیانه

آسیا پاسارگاد خاورمیانه

آسیا پاسارگاد خاورمیانه ١- طراحی،نظارت ،اجرا و مدیریت برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی ٢-بازاریابی داخلی و بین المللی و مشاوره در امر برگزاری نمایشگاههای و همایشهای بین المللی در داخل و خارج  از کشور ٣-اطلاع رسانی و تبلیغات ۴- طراحی ، تولید و توزیع بروشور ، پوستر ،کتاب ویژه نمایشگاه و هدایای تبلیغاتی ۵-طراحی ، تولید بولتن و ضمائم اطلاع … ادامه مطلب »