مبلمان اداری

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2752 ۰۵/۳۰ - ۰۶/۰۳ نمایشگاه مبلمان اداری -شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2872 ۰۹/۰۶ - ۰۹/۰۹ نمایشگاه تخصصی دکوراسیون وتجهیزات دفتری ومبلمان اداری- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2740 ۱۰/۲۱ - ۱۰/۲۴ هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز