لوازم خانگی

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2756 ۰۷/۰۳ - ۰۷/۰۶ نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی تصویری-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2857 ۰۸/۲۲ - ۰۸/۲۶ شانزدهیمن نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه - خوزستان (اهواز) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)
2729 ۰۹/۰۱ - ۰۹/۰۴ هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2879 ۱۱/۲۳ - ۱۱/۲۶ نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ومنسوجات لوستر وچراغهای تزئینی- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2840 ۱۲/۰۸ - ۱۲/۱۲ بیست یکمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی (Hometech) - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز