فرش دستباف

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2711 ۰۶/۰۳ - ۰۶/۰۹ بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2871 ۰۹/۰۶ - ۰۹/۰۹ نمایشگاه تخصصی فرش دستباف- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2831 ۰۹/۲۲ - ۰۹/۲۷ بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی - صادراتی فرش دستباف (Carpex) - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2792 ۱۱/۲۳ - ۱۱/۲۸ نمایشگاه فرش دستباف-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز