طیور

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2807 ۰۱/۲۹ - ۰۲/۰۱ شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی- اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2888 ۰۴/۱۹ - ۰۴/۲۲ چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام ،طیور و آبزیان – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2714 ۰۶/۱۵ - ۰۶/۱۸ هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور و صنایع وابسته- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز