صنعت

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2900 ۰۵/۲۵ - ۰۵/۲۸ بیستمین نمایشگاه بین اللملی صنعت مشهد– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2720 ۰۷/۲۲ - ۰۷/۲۵ هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2730 ۰۹/۰۱ - ۰۹/۰۴ دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2830 ۰۹/۱۴ - ۰۹/۱۷ سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) و نمایشگاه ابزار و نظافت صنعتی - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2780 ۱۰/۱۸ - ۱۰/۲۱ نمایشگاه بین المللی صنعت-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز