صنعت ساختمان

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2858 ۰۲/۱۱ - ۰۲/۱۴ نخستین نمایشگاه برترین های توسعه صنعت ساختمان (طراحی، تدارکات، اجرا و بهره برداری)- مرکز نمایشگاهی ایران مال تهران ۹۷ تقویم مرکز نمایشگاهی ایران مال
2699 ۰۴/۱۲ - ۰۴/۱۵ نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2708 ۰۵/۱۵ - ۰۵/۱۸ هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2825 ۰۶/۱۲ - ۰۶/۱۵ بیست و یکیمن نمایشگاه بین‌المللی جامع صنعت ساختمان - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2925 ۰۹/۰۵ - ۰۹/۰۹ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات با گرایش برجها و ساختمانهای مرتفع – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی