شیلات

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2704 ۰۵/۲۱ - ۰۵/۲۴ نمایشگاه بین المللی شیلات ، آبزیان ، ماهی های تزئینی و صنایع وابسته-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2728 ۰۸/۲۱ - ۰۸/۲۴ سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تقویم نمایشگاه بین المللی تهران

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی