سرامیک

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2686 ۰۴/۱۹ - ۰۴/۲۲ بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2755 ۰۶/۱۳ - ۰۶/۱۶ نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگهای تزئینی-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2910 ۰۷/۰۳ - ۰۷/۰۷ بیست و یکمین نمایشگاه بین اللملی کاشی سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2826 ۰۷/۱۹ - ۰۷/۲۳ سومین نمایشگاه تخصصی کاشی ، سرامیک، شیرآلات و سرویس های بهداشتی - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز