خودرو

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2808 ۰۲/۰۴ - ۰۲/۰۶ اولین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل پاک (خودرو موتور سیکلت و انواع پاکروها)- اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2810 ۰۲/۱۹ - ۰۲/۲۲ چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2700 ۰۴/۲۶ - ۰۴/۲۹ نمایشگاه بین المللی خودرو -شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2890 ۰۵/۰۸ - ۰۵/۱۲ هجدهمین نمایشگاه بین اللملی خودرو – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2701 ۰۵/۰۹ - ۰۵/۱۲ نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2726 ۰۸/۲۱ - ۰۸/۲۴ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2874 ۱۰/۱۱ - ۱۰/۱۴ نمایشگاه تخصصی بین المللی خودرو و قطعات وابسته- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2836 ۱۱/۰۸ - ۱۱/۱۲ پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودرو - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی