برق

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2815 ۰۴/۰۶ - ۰۴/۰۹ نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2902 ۰۵/۲۵ - ۰۵/۲۸ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک تجهیزات و صنایع وابسته – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2870 ۰۸/۲۲ - ۰۸/۲۵ نمایشگاه تخصصی بین المللی آب برق و انرژیهای نو و تجدید پذیر- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز