ویژه

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2278 ۰۹/۳۰ - ۱۰/۰۳ هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات، سرگرمی، شهربازی و پارک ها (Amtech 2017)-شهر آفتاب ۹۶ نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2315 ۱۰/۰۲ - ۱۰/۰۵ سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی- تهران ۹۶ نمایشگاه بین المللی تهران
2314 ۱۰/۲۱ - ۱۰/۲۴ اولین نمایشگاه بین المللی توسعه کسب و کار- تهران ۹۶ نمایشگاه بین المللی تهران
2317 ۱۰/۲۱ - ۱۰/۲۴ هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری- تهران ۹۶ نمایشگاه بین المللی تهران
2318 ۱۱/۰۳ - ۱۱/۰۶ پنجمین نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات- تهران ۹۶ نمایشگاه بین المللی تهران
2319 ۱۱/۱۳ - ۱۱/۱۶ اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات دست دوم ایران (استوک)- تهران ۹۶ نمایشگاه بین المللی تهران
2320 ۱۲/۱۰ - ۱۲/۱۳ اولین نمایشگاه بین المللی چینی، بلور و کریستال- تهران ۹۶ نمایشگاه بین المللی تهران