خودرو ، قطعات و صنایع وابسته

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
1777 ۰۸/۲۲ - ۰۸/۲۵ دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو- تهران ۹۶ نمایشگاه بین المللی تهران
2272 ۰۹/۰۶ - ۰۹/۱۰ دومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران-شهر آفتاب ۹۶ نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2167 ۱۰/۰۵ - ۱۰/۰۸ اولین نمایشگاه بین المللی اتوشـو ایران – تبریز ۹۶ نمایشگاه بین المللی تبریز
1865 ۱۰/۰۵ - ۱۰/۰۸ نمایشگاه تخصصی خودرو و تجهیزات وابسته- کرمان ۹۶ نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2249 ۱۰/۱۱ - ۱۰/۱۵ نمایشگاه تخصصی خودرو و صنایع وابسته مازندران - قائمشهر ۹۶ نمایشگاه بین المللی قائمشهر (مازندران)
2186 ۱۰/۱۸ - ۱۰/۲۲ اولین نمایشگاه قطعات، لوازم، خدمات و صنایع وابسته خودرو جنوب استان آذربایجانغربی (میاندوآب) ۹۶ نمایشگاه بین المللی جنوب آذربایجان غربی(میاندوآب)
2121 ۱۱/۰۳ - ۱۱/۰۶ چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو- اصفهان ۹۶ نمایشگاه بین المللی اصفهان
2393 ۱۱/۱۰ - ۱۱/۱۳ نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو- بوشهر ۹۶ نمایشگاه بین المللی بوشهر
2374 ۱۱/۱۰ - ۱۱/۱۴ هشتمین نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته- بیرجند(خراسان جنوبی)۹۶ نمایشگاه بین المللی بیرجند(خراسان جنوبی)
2203 ۱۲/۰۷ - ۱۲/۱۱ دوازدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو سبک و سنگین اهواز (خوزستان) ۹۶ نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)

اعضای جدید

ضمن خوش آمد گویی به :

  • ehsan_nikmanesh
  • domino
  • moharrer
  • farzan96
  • golmehr

برای عضویت در خانواده 4429 نفری اکسبیز ، شما هم به ما بپیوندید.
عضو شوید (کلیک کنید)

اکسبیز حمایت می کند از …

اکسبیز حمایت می کند از …