خودرو ، قطعات و صنایع وابسته

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2810 ۰۲/۱۹ - ۰۲/۲۲ چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2685 ۰۲/۲۹ - ۰۳/۰۳ هفتمین نمایشگاه بین المللی خودرو ایران (Iran Auto Show 2018) - تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2665 ۰۴/۱۹ - ۰۴/۲۲ اولین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2700 ۰۴/۲۶ - ۰۴/۲۹ نمایشگاه بین المللی خودرو -شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2701 ۰۵/۰۹ - ۰۵/۱۲ نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2726 ۰۸/۲۱ - ۰۸/۲۴ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2836 ۱۱/۰۸ - ۱۱/۱۲ پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودرو - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان