صنعت و ماشین آلات

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2646 ۰۴/۰۵ - ۰۴/۰۸ سومین نمایشگاه تخصصی بین المللی ماشین ابزار - ۲۰۱۸ AMB IRAN-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2661 ۰۴/۱۲ - ۰۴/۱۵ دومین نمایشگاه لوله و اتصالات، ماشین آلات و تجهیزات وابسته -شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2720 ۰۷/۲۲ - ۰۷/۲۵ هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2830 ۰۹/۱۴ - ۰۹/۱۷ سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) و نمایشگاه ابزار و نظافت صنعتی - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2780 ۱۰/۱۸ - ۱۰/۲۱ نمایشگاه بین المللی صنعت-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2750 ۱۲/۱۰ - ۱۲/۱۳ دومین نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور، موتورهای دوار و خدمات وابسته- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران