فاصله زمانی هم اکنون تا روز افتتاحیه نمایشگاه
986 روز گذشته
Exhibit Title

مشخصات مجری برگزاری
برگزارکننده وب سایت این رویداد (نمایشگاه)
اتاق تعاون
توضیحات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تاریخ ۲۲ مرداد در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد .شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان:

مجری : اتاق تعاون


دانلود فهرست (لیست) مشارکت کنندگان نمایشگاه های سال ۹۵ نمایشگاه بین المللی تهران


 

 

سایر اطلاعات :

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی بر اساس گرید نمایشگاه و سالن نمایشگاهی

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی بر اساس گرید نمایشگاه و سالن نمایشگاهی

 

نقشه نمایشگاه بین المللی تهران

نقشه نمایشگاه بین المللی تهران

به اطلاع آن دسته از متقاضیان محترمی که خود رأساً اقدام به غرفه سازی می­نمایند یا از طریق پیمانکاران غرفه سازی (فقط غرفه سازان دارای صلاحیت مورد تأیید واحد غرفه آرایی نمایشگاه بین المللی تهران) اقدام به برپایی غرفه خود می­نمایند (غرف خودساز-بدون تجهیزات) می­رساند، طبق جداول زیر مدارک مورد نیاز را تهیه و از تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ (یکشنبه) حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۵ (پنج شنبه) تحویل ستاد برگزاری نمایند.

آدرس ستاد برگزاری: تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به پارک وی، نمایشگاه بین المللی تهران، جنب سالن ۲۷، ط دوم، اتاق تعاون ایران.

مسئول تأیید طرح­ها: مهندسین آقایان صحت و گلبند.

جدول پرداخت ضمانت نقدی غرفه سازی

متقاضیان می­بایست بر اساس متراژ غرفه خود طبق جدول زیر اقدام به واریز وجوه به شماره حساب ۰۱۰۵۸۰۹۳۳۷۰۰۹ نزد بانک ملی ایرن شعبه نمایشگاه بین المللی به نام اتاق تعاون ایران (شماره شبا IR690170000000105809337009) نموده و اصل فیش واریزی را تحویل واحد مالی مستقر در ستاد برگزاری نمایند. بعد از گرفتن تأییدیه مالی، سایر مدارک را به مسئولین تأیید طرحها ارائه فرمایید.

جدول

ردیف

شرح

مبلغ

۱

فضای باز

۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۲

داخل سالن تا ۵۰ مترمربع

۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۳

داخل سالن از ۵۱ تا ۱۰۰ مترمربع

۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴

داخل سالن از ۱۰۱ تا ۲۰۰ مترمربع

۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۵

داخل سالن از ۲۰۱ به بالا

۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

الف – مدارک مورد نیاز مشارکت کنندگانی که از طریق پیمانکاران دارای گواهینامه غرفه سازی اقدام به برپایی غرفه خود خواهند کرد:

نوع مدرک

غرفه سازانی که گواهینامه غرفه سازی دارند

تعداد نسخه مورد نیاز

طرح غرفه و نقشه های فنی دارای مهر و امضاء مهندس ناظر و پیمانکار

پلان اندازه گذاری شده طرح با مقیاس ۱۰۰/۱ در ابعاد A4

نما و مقاطع اندازه گذاری شده با درج ارتفاع در ابعاد A4

پرسپکتیو طرح غرفه حداقل از سه زاویه در ابعاد A4

جزئیات فنی دقیق طبقه دوم (در صورت وجود آن در طرح با ذکر دیتیل اجرایی و نوع پروفیل)

لیست مصالح مصرفی در غرفه

۳ نسخه

نوع فرم ۱۰۲

فرم ۱۰۲ (جهت دریافت فرم کلیک کنید.)

۳ نسخه با مهر و امضای اصل

بیمه نامه

مسئولیت مدنی

بیمه نامه مسئولیت مدنی با مشخصات زیر؛

۱- تعداد ۴ نفر (۱نفر فوت و ۳ نفر مصدوم) ۲- بیمه نامه باید ازتاریخ ۱۷/۰۵/۹۵ تا ۲۸/۰۵/۹۵ معتبر باشد. ۳- موضوع فعالیت بیمه نامه، غرفه سازی و محل آن نمایشگاه بین المللی تهران باشد.

۱ نسخه

پروانه مهندس ناظر

تصویر پروانه مهندس ناظر یا مدرک تحصیلی

۳ نسخه

معرفی نامه

معرفی نامه پیمانکار غرفه ساز (نامه در سربرگ مشارکت کننده تهیه شود)

۳ نسخه

گواهینامه/ لیست بیمه

تصویر گواهینامه غرفه سازی

۳ نسخه

ودیعه‌غرفه‌سازی

فیش واریز مبلغ مربوط به ضمانت نقدی عدم خسارت (حسن انجام کار)

۲ نسخه

هزینه طبقه دوم

شایان ذکر است هزینه غرفه طبقه دوم در زمان دریافت مجوز غرفه سازی اخذ می گردد. متقاضی مجاز است حداکثر ۳۰ درصد مساحت کل غرفه خود را به صورت طبقه دوم و بدون سقف برپا کند. هزینه طبقه دوم با تعرفه نصف (بسته به ارزی یا ریالی بودن و گرید سالن) از مشارکت کننده اخذ خواهد شد.

تحویل اصل فیش واریزی

فرم درخواست انشعاب برق

تهیه و تکمیل فرم انشعاب برق به همراه مهر و امضای مسئول غرفه ساز و مشارکت کننده.  (جهت دریافت فرم کلیک کنید.)

۱ نسخه

فرم تعهد نامه لباس کار و نصب اطلاعات غرفه

تهیه و تکمیل فرم مربوطه به همراه مهر و امضای غرفه ساز یا مشارکت کننده. (جهت دریافت نمونه فرم کلیک کنید.)

۱ نسخه

ب- مدارک مورد نیاز مشارکت کنندگانی که خود رأساً اقدام به غرفه سازی می نمایند و یا قصد ساخت غرفه با سازه صرفاً اسپیس دارند.

نوع مدرک

مشارکت کننده خود راساً اقدام به غرفه سازی نماید

و یا مشارکت کننده هایی که قصد ساخت غرفه با سازه صرفا اسپیس دارند

تعداد نسخه مورد نیاز

طرح غرفه و نقشه های فنی دارای مهر و امضاء مهندس ناظر و پیمانکار

پلان اندازه گذاری شده طرح با مقیاس ۱۰۰/۱ در ابعاد A4

نما و مقاطع اندازه گذاری شده با درج ارتفاع در ابعاد A4

پرسپکتیو طرح غرفه حداقل از سه زاویه در ابعاد A4

جزئیات فنی دقیق طبقه دوم (در صورت وجود آن در طرح با ذکر دیتیل اجرایی و نوع پروفیل)

لیست مصالح مصرفی در غرفه

۳ نسخه

نوع فرم ۱۰۲

فرم ۱۰۲ الف و ۱۰۲ ب (جهت دریافت فرم ها کلیک کنید.)

۳ نسخه با مهر و امضای اصل

بیمه نامه

مسئولیت مدنی

بیمه نامه مسئولیت مدنی با مشخصات زیر؛

۱- تعداد ۴ نفر (۱نفر فوت و ۳ نفر مصدوم) ۲- بیمه نامه باید از تاریخ ۱۷/۰۵/۹۵ تا ۲۸/۰۵/۹۵ معتبر باشد. ۳- موضوع فعالیت بیمه نامه، غرفه سازی و محل آن نمایشگاه بین المللی تهران باشد.

۱ نسخه

پروانه مهندس ناظر

تصویر پروانه مهندس ناظر (مهندس ناظر باید دانش آموخته مهندسی عمران یا معماری باشد و پروانه دارای اعتبار باشد.)

۳ نسخه

معرفی نامه

تعهدنامه کتبی مشارکت کننده با مهر و امضاء شرکت مبنی بر قبول تمام مسئولیت های ساخت و ساز (نامه در سربرگ مشارکت کننده تهیه شود)

۳ نسخه

گواهینامه/ لیست بیمه

لیست‌بیمه‌تامین‌اجتماعی با مهر شرکت‌مشارکت‌کننده (پرسنل غرفه ساز مشخص شود.)

معرفی پرسنل غرفه سازی که در لیست بیمه تامین اجتماعی مشارکت کننده می‌باشند.

۳ نسخه

ودیعه‌غرفه‌سازی

فیش واریز مبلغ مربوط به ضمانت نقدی عدم خسارت (حسن انجام کار)

۲ نسخه

هزینه طبقه دوم

شایان ذکر است هزینه غرفه طبقه دوم در زمان اخذ مجوز غرفه سازی اخذ می گردد. . متقاضی مجاز است حداکثر ۳۰ درصد مساحت کل غرفه خود را به صورت طبقه دوم و بدون سقف برپا کند. هزینه طبقه دوم با تعرفه نصف (بسته به ارزی یا ریالی بودن و گرید سالن) از مشارکت کننده اخذ خواهد شد.

تحویل اصل فیش واریزی

فرم درخواست انشعاب برق

تهیه و تکمیل فرم انشعاب برق به همراه مهر و امضای مسئول غرفه ساز و مشارکت کننده.  (جهت دریافت فرم کلیک کنید.)

۱ نسخه

فرم تعهد نامه لباس کار و نصب اطلاعات غرفه

تهیه و تکمیل فرم مربوطه به همراه مهر و امضای غرفه ساز یا مشارکت کننده. (جهت دریافت نمونه فرم کلیک کنید.)

۱ نسخه

تذکر: ارائه مدارک مورد نیاز و اخذ مجوز غرفه سازی به منزله مطالعه و پذیرش تمامی قوانین و مقررات غرفه سازی بوده و در صورت بروز هر گونه خسارت و تعدی از قوانین هیچ گونه مسئولیتی متوجه ستاد برگزاری نخواهد بود

نمایشگاه ها و اطلاعیه های درج شده توسط کاربر ثبت کننده این رویداد
دسته بندی رویداد
گروه بندی این رویداد
دسته بندی نمایشگاه ها در اکسبیز(ویژه فعالان نمایشگاهی)
ثبت نام آنلاین بازدیدکننده

این بخش برای این رویداد فعال نیست


Qr-code و لینک کوتاه رویداد و درج رویداد در تقویم گوگل

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان


کد رویداد : 746
لینک کوتاه رویداد :https://exbiz.org/7769
ثبت در تقویم گوگل :Google Calendar
لینک qr code برای درج در پوسترهای نمایشگاهی : اینجا کلیک نمایید3 پاسخ
 1. ExbizTeamwork
  ExbizTeamwork گفته:

  زمان های مهم شانزدهمین نمایشگاه ساختمان
  *زمان تحویل سالن ها برای شروع مونتاژ و برپایی غرفه ها و استقرار ماشین آلات سنگین که جابجایی آنها نیاز به لیفتراک و جرثقیل دارد
  از بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۵
  لغایت روزهای سه شنبه، چهارشنبه ۱۹ و ۲۰ مرداد از ساعت ۸:۳۰ صبح لغایت ۲۴:۰۰
  *شروع چیدمان، تزئین و غرفه آرایی (و زمان تحویل غرف پیش ساخته(باتجهیزات))
  روز پنج شنبه ۲۱ مرداد ماه از بعد از ظهر تا ساعت ۲۱:۰۰ (توجه: در ساعت ۲۱ درب کلیه سالن ها توسط یگان نیروی انتظامی و حفاظفت فیزیکی نمایشگاه پلمپ خواهد گردید. مهلت یاد شده قابل تمدید نیست.)

 2. ExbizTeamwork
  ExbizTeamwork گفته:

  مدارک مورد نیاز جهت تأیید طرح غرف خودساز-بدون تجهیزات

  شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

  ۲۲ لغایت ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۵

  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

  به اطلاع آن دسته از متقاضیان محترمی که خود رأساً اقدام به غرفه سازی می­نمایند یا از طریق پیمانکاران غرفه سازی (فقط غرفه سازان دارای صلاحیت مورد تأیید واحد غرفه آرایی نمایشگاه بین المللی تهران) اقدام به برپایی غرفه خود می­نمایند (غرف خودساز-بدون تجهیزات) می­رساند، طبق جداول زیر مدارک مورد نیاز را تهیه و از تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ (یکشنبه) حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۵ (پنج شنبه) تحویل ستاد برگزاری نمایند.

  آدرس ستاد برگزاری: تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به پارک وی، نمایشگاه بین المللی تهران، جنب سالن ۲۷، ط دوم، اتاق تعاون ایران.

  مسئول تأیید طرح­ها: مهندسین آقایان صحت و گلبند.

  جدول پرداخت ضمانت نقدی غرفه سازی

  متقاضیان می­بایست بر اساس متراژ غرفه خود طبق جدول زیر اقدام به واریز وجوه به شماره حساب ۰۱۰۵۸۰۹۳۳۷۰۰۹ نزد بانک ملی ایرن شعبه نمایشگاه بین المللی به نام اتاق تعاون ایران (شماره شبا IR690170000000105809337009) نموده و اصل فیش واریزی را تحویل واحد مالی مستقر در ستاد برگزاری نمایند. بعد از گرفتن تأییدیه مالی، سایر مدارک را به مسئولین تأیید طرحها ارائه فرمایید.

  اطلاعات بیشتر در سایت http://www.iranconfair.ir

 3. ExbizTeamwork
  ExbizTeamwork گفته:

  اطلاعیه شماره ۸- ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
  فوری فوری فوری
  بسمه تعالی

  به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم می رساند، با توجه به اتمام زمان واریزی های غرف جانمایی شده تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ خواهشمند است نسبت به واریز وجوه و ارائه اصل فیش های واریزی تا تاریخ مقرر اقدام نمایید.
  شایان ذکر است در صورت عدم تحویل اصل فیش واریز شده تا تاریخ فوق الذکر مکان جانمایی مربوطه حذف می گردد.
  با تشکر
  ستاد برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید