Taking too long? Close loading screen.

سرفصل : پیمانکاران و مواد غرفه سازی

در این قسمت پیمانکاران مربوط به خدمات نمایشگاهی درج می گردد ، لازم به ذکر است که معرفی پیمانکاران به معنی تایید کیفیت کار آنان نمی باشد و نظرات ارائه شده در خصوص هر پیمانکار ممکن است در بخش نظرات قید گردد.

درج در دایرکتوری خدمات نمایشگاهی

با توجه به اینکه محتویات این فرم برای مشاوره و ارائه خدمات در خدمت بازدیدکنندگان قرار می گیرد از پر نمودن صحیح تمام فیلد ها مطمئن گردید . تبصره ۱ : لازم به ذکر است که اگر فرمی دوبار توسط کاربری پر گردد فرم نخستین از دایرکتوری پاک گردیده و فرم جدید جایگزین خواهد شد همچنین شناسه شما به صورت … ادامه مطلب »