پیوند به مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران


پیوند به مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران:

در صورت تمایل با قراردادن کدهای زیر در وب سایت خود می توانید به پایگاه مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران پیوند دهید :

پیوند متنی:

مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران

<a target='_blank' title='مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران' href='http://www.exbiz.org'>
<strong>مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران</strong>
</a>
 

پیوند گرافیکی ۶۹*۱۰۰ :

مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران

<a target='_blank' href='http://exbiz.org'>
<img alt='مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران' border='0' src='http://exbiz.org/wp-content/uploads/2015/07/exbizlogo100X69.jpg'>
</a>
 

پیوند گرافیکی ۶۰*۲۰۰ :

مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران

<a target='_blank' href='http://exbiz.org'>
<img alt='مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران' border='0' src='http://exbiz.org/wp-content/uploads/2015/07/exbizlogo100X601.jpg'>
</a>
 

پیوند گرافیکی ۹۶*۲۰۰ :

مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران

<a target='_blank' href='http://exbiz.org'>
<img alt='مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران' border='0' src='http://exbiz.org/wp-content/uploads/2015/07/exbizlogo200X96.jpg'>
</a>
 

پیوند گرافیکی ۱۰۰*۴۸۶ :

مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران

<a target='_blank' href='http://exbiz.org'>
<img alt='مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران' border='0' src='http://exbiz.org/wp-content/uploads/2015/07/exbizlogo486X100.jpg'>
</a>
 

پیوند گرافیکی ۷۳*۵۰۰ :

مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران

<a target='_blank' href='http://exbiz.org'>
<img alt='مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران' border='0' src='http://exbiz.org/wp-content/uploads/2015/07/exbizlogo500X73.jpg'>
</a>
 

برچسب ها

درباره: exbizorg

افتخار می کنیم به اینکه میزبان شما در پایگاه مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز ) هستیم . هدف ما ایجاد پایگاهی است که بتواند کاربران را در جهت یافتن نمایشگاه ها یاری کند و در دراز مدت با همیاری مراکز محترم نمایشگاهی تمایل به ایجاد روشی برای یافتن نمایشگاه های موثر تر داریم . در این راه دست تمامی دست اندر کاران این عرصه را به گرمی می فشاریم و خود را مرهون راهنمایی ها و انتقادات کاربران خود می دانیم.

پیشنهادات ، انتقادات و نظرات شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.