منوی اصلی

تقویم مراکز نمایشگاهی ایران

لطفا برای مشاهده تقویم سایر مراکز نمایشگاهی به منوی “تقویم مراکز” مراجعه فرمایید . تلاش ما بر این است که کاربران را به درج تقویمهای هر مکان در تقویم شخصی گوگل  تشویق نماییم تا با استفاده از خدمات تقویم گوگل مانند ارسال ایمیل یاد آوری روزانه برنامه کاری ، کاربران به استفاده روزانه از تقویم گوگل تشویق گردند و همچنین مراکز با تغییر کمتر تقویم های نمایشگاهی ، صنعت نمایشگاهی ایران را به تدوین تقویم های ۵ ساله هدایت نمایند . امیدواریم روزی خدمات تقویم گوگل توسط یکی از شرکتهای ایرانی بوجود آید و در این راه با هر شرکتی که توانایی ایجاد این خدمات را داشته باشد آماده همکاری خواهیم بود.